Kalajärvistranden, parkplanering

ParkerKalajärvi

Esbo stadsteknikcentral har inlett planeringen av parken Kalajärvistranden. Parkplaneringen omfattar byggandet av de nya gatorna Kalajärviberget, Sjöbergsgränden och Kalajärvistranden.

Läge

Kalajärvenranta

Fas

Planering

Dagvattnen från de nya gatorna samt de fastigheter som placeras längs med dem leds i ett dagvattenavlopp till en dagvattenkassett som byggs i parken, där de fördröjs och samtidigt filtreras. Fram till dagvattenkassetterna och dagvattensänkorna byggs en serviceväg som fungerar som parkstråk. Parkstråken byggs utan belysning och inget vinterunderhåll föreslås eftersom de är branta.

Utkastet till parkplan var offentligt framlagt och öppet för kommentarer under semesterperioden, fram till 8.8.2021.

Byggarbetena i parken infaller i samband med byggandet av gatorna och torde börja hösten 2021.

Kontakt information

Mikael Ahlfors

Planeringshortonom+358 4 3827 2833Teknikvägen 15, Otnäs