På flygfotot syns placeringen av Kägeluddens planändringsområde som en del av det omgivande området
Flygfoto över planändringsområdet.Bild: City of Espoo

Kägelstranden 4

DetaljplaneringHagalund

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra användningssyftet med kontorsbyggnaden för att även tillåta ändring av källarvåningen och den översta våningen i byggnaden till affärs- och kontorslokaler. Planen har vunnit laga kraft 25.8.2021.

Plannamn

Kägeludden

Distrikt nummer

220834

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs