Havsstrand på senhösten, Kägeluddens kontorsbyggnader i bakgrunden.
Ett fotografi fråns tranden mot Accountor Tower.Bild: Espoon kaupunki

Hotell, kongresscenter och kontor i Kägeludden

DetaljplaneringHagalund

Syftet för det nya området, som bildas genom havsfyllning, är i huvudsak att planera ett hotell- och kongresscenter samt en kontorsbyggnad på huvudkontorsnivå.

Plannamn

Kägeludden

Distrikt nummer

220836

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sampo Sikiö

områdesarkitekt; området Hagalund 046 877 3474Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs