Grönbacka invånarparken

ParkerAlberga

Esbo stad inleder planeringen av en ombyggnad av invånarparken i Grönbacka. Ombyggnaden genomförs i enlighet med Esbos program för lekplatser 2016–2026.

Invånarparkens lekredskap och konstruktioner är huvudsakligen i slutet av sin livslängd och ska därför förnyas. Även säkerhetsunderlagen för lekredskap samt belysningen förnyas.

Planeringen inleds under år 2022. Före det genomförs en enkät för att kartlägga utgångsdata som stöd för planeringen. Svara på enkäten via denna länk: https://link.webropol.com/s/viherkallionpuisto(extern länk)

Enkäten kan besvaras på finska fram till 31.07.2022.

Kontakt information

Mikael Ahlfors

Planeringshortonom+358 4 3827 2833Teknikvägen 15, Otnäs