Till området detaljplaneras en cirka 400 meter lång del av Gobbackavägen, som förenar Gobbackas och Grundbackas detaljplanerade områden med varandra.

Gobbackavägen

DetaljplaneringKalajärvi

Till området planeras Gobbackavägens byggande, som förenar Gobbackas och Grundbackas detaljplanerade områden. I detaljplaneringen observeras områdets naturvärden.

Plannamn

Gobbackavägen

Distrikt nummer

713700

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering+358 43 8254590Teknikvägen 15, Otnäs