Gatu- och parkplaner för Kera

Gator och trafikAlberga

Kera blir under de kommande åren ett centrum med bostäder och affärslokaler med fokus på gång och cykelåkning. Gatu- och parkplanerna gränsar ungefärligt i norr mot järnvägen, i söder mot Knektvallens nuvarande bullervall, i öster mot Karamalmsvägen och i väster mot Ring II. Gatu- och parkplanerna hålls offentligt framlagda 7–21.12.2021.

Kontakt information

Maija Salmela

Projektchef+358 46 877 3030Teknikvägen 15, Otnäs

Leena Ihalainen

Parkplaneringschef+358 50 464 8858Teknikvägen 15, Otnäs