Gamla-Mankby

ParkerKöklax

En parkplan håller på att göras för Gamla Mankbys och Finnsbergets fornminnesområde, Finnsbackens frilufts- och strövområde samt området för parkering. Gamla Mankby är en av Finlands bäst förvarade medeltida bytomter. Målet är göra det möjligt att grunda en arkeologisk park som en ny sevärdhet.

Utkastet till parkplan omfattar bl.a. nya stigar och parkrutter som är olika breda och av olika typ, återställandet av det öppna bylandskapet inkluderande dess näråkrar, skogsbehandlig tex. för att öppna utsikter och begandla kantskogen så att den är trygg, utmärkning av grävningsområden, infotavlor och en paviljon samt andra parkmöbler. Det befintliga parkeringsområdet görs officiellt med hjälp av planen.

Det ordnades ett distansmöte för allmänheten 16.3.2021 och respons kunde ges till 28.3.2021 antingen på otakantaa.fi-sidorna genom att ringa eller skicka e-post. Eftersom informationen berörande skogstillgångar och förslag till naturvårdsåtgärder inte kunde kommenteras tidigare så ber vi respons per e-post eller genom att ringa senast 6.3.2022.

Förslag till parkplaner hålls offentligt framlagda 25.4.-9.5.2022.

Kontakt information

Kristina Rocha

Landskapsarkitekt+358 43 824 9073Teknikvägen 15, Otnäs

Tero Alatalo

+358 43 826 6445