På fotografiet syns området för den planerade fortsättningen av Fågeldalsvägen i ett skogigt landskap, i närheten av en kraftledning.
Snedställt flygfoto 2017 av planeringsområdet.Bild: Esbo stad

Fågeldalsvägen

DetaljplaneringAlberga

Detaljplaneringen av förlängningen av Fågeldalsvägen väntar på att arbetet med Esbo generalplan 2060 ska framskrida. I generalplanen avgörs markanvändningen och trafikarrangemangen i området i fråga. Detaljplanläggningen av Fågeldalsvägen framskrider tidigast efter att generalplanen för Esbo 2060 har varit framlagd. Man kan följa med hur arbetet med Esbo generalplan 2060 framskrider på www.espoo.fi/sv/projekt/esbo-generalplan-2060

Plannamn

Fågeldalsvägen

Distrikt nummer

117600

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör+358 46 8772772Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773002Teknikvägen 15, Otnäs