Till vänster syns Esbotorgets entré och Esbotornet samt utbyggnadsdelen som planeras för Esbotorget med kontorsbyggnader ovanpå. På högra sidan om Brogatan syns köpcentret Entresse.
Vybild från Brogatan.Bild: Arkitekterna Davidsson Tarkela Oy

Esbotorgets köpcentrum

DetaljplaneringEsbo centrum

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Esbotorgets köpcentrum. Planändringen är under behandling för godkännande.

Plannamn

Esbotorget

Distrikt nummer

613802

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat aktör

Bakgrundsuppgifter

I planförslagsskedet var denna plan en del av planen Gillesberget I 610808. Detta planområde separerades till ett eget planområde före stadsstyrelsens behandling.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8249583Teknikvägen 15, Otnäs

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering+358 43 8246863Teknikvägen 15, Otnäs

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8772749Teknikvägen 15, Otnäs