Möjliggörande av daghems- och servicehemsverksamhet på den gamla affärsbyggnadens tomt.
Ortofotografi av planeringsområdet från 2019.Bild: Espoon kaupunki

Daghem vid Ekändavägen

DetaljplaneringAlberga

I ändringen av detaljplanen omvandlades affärs- och kontorsbyggnadens kvartersområde till ett kvartersområde för servicebyggnaderna. Med detta möjliggörs en fortsättning och utveckling av daghemsverksamheten, som har ett tillfälligt tillstånd. Planen har vunnit laga kraft.

Plannamn

Ekändavägen

Distrikt nummer

140815

Läge

Ekändavägen 55, Dalsvik.

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör, området Norra Esbo040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna-Maija Sillanpää

landskapsarkitekt, detaljplanering040 642 7847Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu