Parkeringsområdet ovan jord har delats upp i olika delar med gräsområden där det växer björkar. I bakgrunden syns det nuvarande, gråskiftande bostadshuset på fem våningar.
En bild av det nuvarande parkeringsområdet, till vilket man planerar nytt byggande.Bild: City of Espoo

Bostadshus vid Tapiolavägen

DetaljplaneringHagalund

En ny bostadsbyggnad planeras utmed Hagalundsvägen, där det nuvarande parkeringsområdet ligger. I planeringen observeras utöver Hagalunds kulturhistoriskt värdefulla miljö även Flamängens landskap. Parkeringen placeras under byggnaden och gårdsdäcket. Stadsplaneringsnämnden returnerade planändringen på nytt för beredning 10.6.2020. Nämnden förutsatte att parken i planeringsområdet ska bevaras i större utsträckning.

Plannamn

Hagalund, södra

Distrikt nummer

210511

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs