Skogigt område där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Bostads- och rekreationsområdet Lillmosskanten

DetaljplaneringKalajärvi

Till området planeras fristående småhusområden, trafikområden, områden med offentliga närservicebyggnader samt rikligt med rekreationsområden. Rekreationsområdena kommer att betjäna förutom detta planområde även andra bostadsområden längre bort.

Plannamn

Lillmosskanten

Distrikt nummer

713400

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering, områder Norra Esbo 050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs