Vy från Klovisåkersvägen över planområdets västra del.

Blåbacka utvecklingsområde

Granskning av markanvändningenHagalund

Blåbacka utvecklas till en mångsidig helhet av arbetsplatser och boende. Området är numera reserverat för arbetsplatser. Stadsplaneringscentralen har fått förfrågningar av markägarna i området om att ändra markanvändningsändamålet till boende. Genom granskningen av markanvändningen undersöks olika stadsstrukturella alternativ som grund för detaljplaneringen. Tidtabellen för detaljplaneringen är ännu inte klar.

Meiri Siivola

planeringschef, detaljplanering+358 46 8772587Teknikvägen 15, Otnäs