Björkgårdsstråket

ParkerAlberga

Som en del av Kustbansbanan planeras Björkgårdsstråket som en smidig och säker förbindelse för gång- och cykeltrafik. Samtidigt byggs ett magasin för fördröjning av dagvatten i området. Avsikten är att byggandet ska ske samtidigt med Stadsbanan i Esbo.

Utkastet till parkplan är framlagt för kommentarer i tjänsten Otakantaa.fi(extern länk) 30.1–13.2.2023. På webbplatsen kan du kommentera planutkastet och ställa frågor.

Kontakt information

Emma Niemeläinen

Projektchef+358 40 6394915Tekniikantie 15, Otaniemi

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100