På bilden en stig från gatan till pumpstationen.
Gatuvy mot pumpstationen.Bild: Esbo stad

Ändring av detaljplanen för Mimerkkigränden i Hagalund

DetaljplaneringHagalund

Genom en etappvis ändring av detaljplanen ändras planbeteckningarna så att de motsvarar nuläget. Dessutom arrangeras tomterna. En etappvis ändring av detaljplanen innebär att endast enskilda bestämmelser eller beteckningar ändras i en befintlig detaljplan. Den gällande detaljplanen förblir i kraft till övriga delar. Planen har vunnit laga kraft 24.5,2022.

Plannamn

Aarnivalkea-Maarinniitty II

Distrikt nummer

VK2003

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida(extern länk). Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.(extern länk)

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare+358 43 8255218Teknikvägen 15, Otnäs