Produktbeskrivningar av geografisk information och kartor

Geografisk information eller platsdata är all möjligt sorts data med exakt platsangivelse. Data finns i stadens olika register.

Tämä sivu suomeksi / This page in English (sorry, not yet available)

Produktbeskrivningar

Kart- och databeställningar

Geodata och kartbeställningar

+358 9 8162 5500, +358 43 825 4843Teknikvägen 15, 02150 Esbo

Specialkartor och beställningsarbeten

Anne Kiijärvi+358 43 825 4846