Privat småbarnspedagogik och vård i hemmet

Här finns information som rör privat småbarnspedagogik och vård i hemmet.

Privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn.
Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik. Från mars 2021 kan familjerna ansöka om servicesedel för privat dagvård. För tillfället finns ett svenskspråkigt servicesedeldaghem i Esbo.  Mer som servicedel finns på sidan om servicesedel inom småbarnspedagogik.

Privata svenskspråkiga daghem i Esbo

Det finns två privata svenskspråkiga daghem i Esbo. Dessa är:

Om ni vill ansöka om plats på dessa daghem ska ansökan lämnas in direkt till dem. Det är daghemmen själva som sedan beslutar om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik. 

Föräldrar som vårdar barnet hemma

Föräldrarna kan vårda sitt barn hemma med hjälp av hemvårdsstöd om familjens yngsta barn är under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd börjar när föräldrapenningsperioden slutar. Hemvårdsstödet inbegriper den lagstadgade vårdpenningen, Esbotillägget samt eventuell inkomstrelaterad stödpenning. Esbotillägget ska sökas av endera föräldern. För att få Esbotillägg ska alla familjens barn under skolåldern vårdas hemma.