Esbo firade invånare som fått finskt medborgarskap

28.8.2023 6.28

Esbo stad bjöd för femte gången in vuxna Esbobor som fått finskt medborgarskap till en medborgarskapsfest 27.8.2023. Festen ordnades i Dipoli, där mer än 300 gäster firade i glad stämning.

”Jag är stolt över att Esbo är en trygg och naturnära hemstad. Samtidigt är Esbo inte bara huvudstadsregionens utan hela Finlands mest centrala främjare av tillväxt. Vi behöver fler internationella experter. Det är viktigt att invånare med olika bakgrund upplever staden som sin egen och att de känner sig välkomna att delta i byggandet av Esbos framtid”, sade stadsdirektör Jukka Mäkelä i sitt festtal.

Gästerna berättade att de uppskattar inbjudan och berömde Esbo. Gästerna var glada över feststämningen, som var lämplig högtidlig, men samtidigt varm och avslappnad. För första gången gällde inbjudan hela familjen. I festen deltog många barn, från spädbarn till tonåringar, som hade uppmärksammats i programmet bland annat genom en konstverkstad i EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Medborgarskapsfesten ingick i Esbodagen, invånarnas gemensamma fest och det största årliga stadsevenemanget i Esbo. Denna gång bjöds alla Esbobor över 18 år som fått finskt medborgarskap och deras familjer till festen.

År 2022 fick 1384 Esbobor finskt medborgarskap. Av dem var 974 vuxna och 410 under 18 år.

Var femte Esbobo talar ett annat modersmål än svenska eller finska

I början av år 2023 hade cirka 66 700 invånare ett främmande språk som modersmål, vilket utgör 22 procent av stadens befolkning.

Antalet invånare med främmande språk som modersmål växer snabbare än antalet invånare med finska eller svenska som modersmål. År 2022 ökade antalet invånare med främmande språk som modersmål med 7 120 personer, vilket utgjorde 87 procent av befolkningstillväxten. Om stadens tillväxt fortsätter i samma takt, kommer var tredje Esbobo att ha ett främmande språk som modersmål före år 2030.

Befolkningsandelen med främmande språk som modersmål består främst av personer i arbetsför ålder, unga och barn. De vanligaste främmande språken var ryska, estniska, arabiska, engelska och kinesiska.

I stadens strategi, Berättelsen om Esbo, har fullmäktige lyft fram principen ”alla som bor i Esbo är Esbobor”. Ett av målen för denna fullmäktigeperiod lyder ”Esbo är bäst i Finland på att integrera”.

”Eftersom medelåldern i Finland fortfarande ökar är det nödvändigt att bättre än tidigare dra försorg om att de Esbobor som kommit från andra delar av världen genuint kan delta i vårt samhälle, studera på våra läroanstalter och högskolor samt jobba som arbetstagare och företagare. För många är erhållande av medborgarskap en milstolpe värd att fira under denna resa”, säger direktören för invandrartjänsterna Teemu Haapalehto.

Stadens integrationsprogram, som godkänts av fullmäktige, lyfter fram centrala utvecklingsförlopp i anslutning till integration och drar upp riktlinjer för integrationspolitiken.

​​​​​​​Mer information

HelloEspoo.fi, tips för när du flyttar in i Esbo och gör dig hemmastadd.

Esbo stads integrationsprogram 2022–2025.

  • Internationella ärenden