Om du tvättar din bil på egen gård, var noga med att vattnet hamnar på rätt ställe

2.6.2023 7.41

I huvudstadsregionen lönar det sig alltid att tvätta bilarna på officiella platser för biltvätt. Vid dem styrs tvättvattnet via sandfångare och oljeavskiljare ner i avloppet. Att tvätta bilen på den egna gården belastar bäckarna i omgivningen, när vattnet ofta rinner via antingen en dagvattenbrunn eller via gatan ner i närmaste bäck. Bäcknaturen tål inte vattnet från biltvätt. I Esbo skyddar vi bäckar och naturen omkring dem som värdefulla naturområden.

Det lönar sig alltid att tvätta bilar på officiella platser för biltvätt. Vid dem behandlas tvättvattnet på rätt sätt och styrs via sandfångare och oljeavskiljare ner i avloppet.

På din egen gård kan du tvätta din bil med miljövänligt tvättmedel, om vattnet sugs in i marken på gården. Då kan man utgå från att mikroberna i jordmånen bryter ner tvättmedlen. Det är dock inte tillåtet att tvätta bilen varje dag, så att marken hinner ta emot tvättvattnet och bryta ner tvättmedlet.

Att tvätta bilen på din egen gård kan vara skadligt för närmiljön, eftersom vattnet som du tvättar bilen med nästan alltid rinner ner i närmaste bäck, antingen via en dagvattenbrunn eller via en gata. Bäcknaturen tål inte vattnet från biltvätt. I Esbo skyddar vi bäckar och naturen omkring dem som värdefulla naturområden.

Esbo tolkar miljöskyddsföreskrifterna på detta sätt – andra kommuner kan ha annorlunda föreskrifter.

Se också en intervju om saken: En av miljöinspektörerna i Esbo blev intervjuad om biltvätt av MTV3 i april 2023. Inlägget är på finska: Viiden jälkeen:(extern länk) Saako omalla pihalla pestä autoa?(extern länk)

  • Natur
Hela Esbo