Esbo stad erbjuder en planeringsreservering av en tomt för hästsport i Mattby

19.6.2023 12.11

Esbo stad erbjuder en planeringsreservering av en tomt i Mattby till en aktör som utvecklar djurbetonad rekreations- och välfärdsverksamhet. Tomten ligger på en bra plats vid gränsen mellan Mattby och Finno nära Strandpromenaden och havet.

Staden har rivit byggnaderna, som var i dåligt skick. Fastigheten ligger på en utmärkt plats vid en populär friluftsled nära Strandpromenaden och havet. Bild: Esbo stad

Tomtens adress är Fiskarvägen 31. I detaljplanen är tomten kvartersområde för ett hästsportcentrum. Tomtens areal är 24 000 m2 och byggrätten är 4 400 m2 våningsyta.

Tomten ägs av Esbo stad. Tomten har senast använts av en ridskola. Staden har rivit byggnaderna som var i dåligt skick och tomten är för närvarande obebyggd.

Planeringsreserveringen kan sökas av enskilda aktörer eller sammanslutningar av flera aktörer som har tidigare erfarenhet av motsvarande projekt eller av fastighetsutveckling. Stadens mål är att hitta en sökande som utvecklar djurbetonad rekreations- och välfärdsverksamhet i området och utnyttjar en så stor del av tomten som möjligt.

Ansökningstiden är 20.6 till 19.10 kl. 15.45. Ansökningsförfarandet består av två faser. Närmare information om tomten och om deltagande i ansökningen ges på Esbo stads webbplats.

Beslutet om beviljande av planeringsreserveringen fattas av stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion. Syftet är att planeringsreserveringen leder till arrendering av tomten.

Mattby