Vi samlar kunderfarenheter genom en enkät om digitalt stöd

4.5.2023 8.02Uppdaterad: 4.5.2023 9.32

Som en del av en riksomfattande undersökning, som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, samlar vi in erfarenheter av våra kunder som fått digitalt stöd.

Webbenkäten är öppen 4–19.5 och den innehåller bland annat frågor om hur lätt det går att hitta det digitala stödet och om orsakerna bakom behovet av digitalt stöd. Med hjälp av svaren utvecklas det digitala stödet så att det ännu bättre än hittills kan svara på kundernas behov och önskemål. 

Till webbenkäten(extern länk)

---

Digitalt stöd innebär hjälp med att sköta ärenden på webben eller med användningen av smartapparater. Avsikten är att ge handledning och hjälpa kunderna att självständigt och på ett säkert sätt använda sina apparater och sköta ärenden på webben.

  • Tjänster