Rörelsespel motiverar barn och utvecklar motoriska färdigheter: ”fungerar som kul belöning”

11.5.2023 8.29

Ruusutorpan koulu skola har goda erfarenheter av en vägg med rörelsespel. Spelen motiverar barnen att röra sig mångsidigt och då spelen är tillgängliga är de lämpliga för alla. Barnen lär sig samtidigt att vänta på sin tur och det skapas en gemensam god andra i skolan när barnen samlas vid spelet för att heja på varandra.

Wall, väggen med rörelsespel finns i aulan i Ruusutorpan koulu. Spelet, fäst i väggen, har två skärmar, med cirklar i golvet framför dem på platser där spelarna ska ställa sig. 

Samuel och Elias i årskurs tre startar ett fotbollsspel. Jaakko och Lenny inväntar sin tur. Skärmen visar hur bollen närmar sig målet. Barnen hoppar för att hindra bollen att nå målet och sparkar den tillbaka ut på planen. Gossarna jublar vilt när skärmen visar poängen för spelrundan. 

I spelen kan man antingen spela mot andra spelare eller samla poäng tillsammans med en annan spelare. 

”Jag gillar tävlingsspel mest, till exempel parkour eller skidlöpning, där man försöker nå målet så fort som möjligt”, berättar Jaakko, 9. 

Utöver tävlingsspelen gillar han också att spela sådana spel där man tillsammans försöker få ett så bra resultat som möjligt. 

Rörelsespelen hjälper att mångsidigt utveckla barnens motoriska färdigheter 

Även barnen i specialklassen håller tummen upp för rörelsespelen. Dansspel, kajakspel och backhoppning är deras favoriter. 

Rörelsespelen är tillgängliga och därför särskilt väl lämpade för specialgrupper. Lärarna i specialklasserna i Ruusutorpan koulu besöker iWall med sina elever en gång i veckan.  

Rörelsespelen ger en trevlig belöning, när man först jobbar i klassrummet och sedan får gå till iWall för att spela. 

Spelen motiverar barnen att röra sig på ett annat sätt än under idrottslektionerna. Avsikten i till exempel dansspelet är att i rätt tid kopiera ställningen av en människoskepnad som syns på skärmen och på så sätt samla poäng. Barnen har kul och spelar samtidigt som deras motoriska färdigheter utvecklas. 

Spelen utvecklar utöver de motoriska även många andra sociala färdigheter och skapar gemenskap. 

När barnen i en klass spelar samlar sig andra ofta omkring dem för att heja på dem. Spelstunderna är gynnsamma tillfällen för träning av att invänta sin tur och ta hänsyn till andra. Spelen spelas alltid av två barn åt gången, så de lär sig också att agera tillsammans. 

45 000 spelrundor och 1 000 timmar spelas under året 

Ruusutorpan koulu har haft iWall i ett år. Hittills har det samlats 45 000 spelrundor och totalt 1 000 speltimmar.  

”Det är fint att spelen har använts så mycket under året i Ruusutorpan koulu. Spelen har verkligen fått barnen att röra på sig”, säger Kimmo Leinonen, projektchef på Esbo stads sektion för digital mobilitet och idrott. 

Antalet spel är stort, när man ser på användningsgraden av väggen med rörelsespel. Eleverna i Ruusutorpan koulu får spela på lektionerna och under andra sådana stunder då vuxna kan övervaka spelen. 

iWall flyttas sedan till Otaniemen lukio där den stannar minst till årets slut.