Kilometertävling uppmuntrar att öka cyckling

9.5.2023 15.11

I år är vi återigen med i Kilometertävlingen, som uppmuntrar till cykelpendling och vardagscykling. Under de senaste åren har cirka 500 anställda på Esbo stad deltagit i den lekfulla tävlingen. Kilometertävlingen började den 1 maj och avslutas på den internationella bilfria dagen den 22 september. Kilometertävlingen är gratis för alla deltagare och den arrangeras av Pyöräilykuntien verkosto ry.

Kilometertävlingen(extern länk) är en lekfull tävling mellan arbetsgemenskaper, föreningar, sällskap, hobbygrupper, vänner eller vilket lag som helst. Deltagarna ska registrera sina cykelkilometrar och -minuter, och öka sitt lags saldo.

Vi har årligen organiserat vår egen välgörenhetskampanj i samband med tävlingen, så att man kan samla in pengar till en god sak genom att samla kilometrar och bygga upp konditionen.

Fördelen med Kilometertävlingen är att den inte kräver några speciella färdigheter och att nästan alla finländare har en cykel. Tävlingen lockar deltagare att cykla, oavsett kondition. Du kan justera hastigheten enligt din kondition.

Tävlingen stärker gemenskapen på arbetsplatsen

För att delta i Kilometertävlingen ska en medlem i arbetsgemenskapen skapa ett lag för tävlingen. Andra kan därefter anmäla sig till laget. Deltagarna samlar in kilometrar för sitt lag. Utöver pendling kan du registrera mängden av din fritidscykling.

Enligt tidigare deltagare ökade Kilometertävlingen samspelet, lagandan och känslan av tillhörighet i gruppen. Arbetsplatsen kan visa sitt stöd för hälsofrämjande och hållbara transportsätt med åtgärder som främjar cykling.

Att utöka det kommunala saldot

Du kan också kolla varje kommuns resultat och se hur mycket de andra kommunerna har cyklat. Varje cyklist som har sparat uppgifter om sin hemkommun i sina uppgifter kommer automatiskt att samla in kilometrar för sin hemkommun.

Anmälan till Kilometertävlingen pågår. Skapa ett team eller delta i cykellaget i din arbetsgemenskap!

  • Hållbar utveckling
  • Jobb för Esbo