Hjälp oss bekämpa invasiva arter i Esbo med mobilspelet Crowdsorsa och förtjäna pengar

23.5.2023 9.15Uppdaterad: 2.6.2023 8.43
Blomsterlupinen.
Blomsterlupinen är ståtlig men skadlig.Bild: Jouko Rikkinen

Den crowdsourcade kartläggningen av lupiner i Esbo börjar 26.5 kl. 9. Du kan delta i projektet genom att ladda ner appen Crowdsorsa på din smarttelefon.

I mobilspelet Crowdsorsa märker deltagarna ut lupinförekomster som de hittat i Esbo på en karta. För varje observation får deltagaren en euro. I kartläggningen deltar bara större områden i staden. Du hittar dem via appen Crowdsorsa.

En vecka senare öppnas också en uppgift för bekämpning av invasiva arter i appen, till vilken lupinfynden läggs till som ställen där något behöver rensas bort. Senare under sommaren öppnas också en uppgift som går ut på att rensa bort jättebalsamin. I de här uppgifterna påverkas belöningen av hur stort det område som rensats är.

Jättebalsaminen bildar stora förekomster som stjäl plats från den ursprungliga växtligheten.Bild: Aino Peltola

Crowdsorsa appen(extern länk) finns på engelska, medan anvisningarna finns på finska.

Genom att delta är du till stor hjälp med att skydda den ursprungliga naturen i Esbo!

Hela Esbo