Hagalund fick Levande stadskärnor rf:s prestigefyllda centrumpris

5.5.2023 11.22

Förnyelsen av Hagalunds centrum är redan långt framskridet. Projektet omfattar metrostationen, busstationen, bergsrumsparkering och kommersiella tjänster, såsom köpcentret Ainoa och köpcentret Länsituuli. Under projektets gång har centrumets nåbarhet, tillgänglighet, attraktivitet och verksamhetsförutsättningar förbättrats.

Levande stadskärnor rf delar årligen ut ett pris till det mest framgångsrika centrumet i Finland. I år gick priset till Hagalunds centrum, som genomgått en omfattande och framgångsrik förnyelse.

Juryns ordförande Aulis Tynkkynen beskriver förnyelsen på följande sätt:

”Hagalunds centrum är livligt och livskraftigt. Bakom framgången ligger visionär och ihärdig utveckling. Hagalund, som är det bäst kända av Esbos många centrum, genomgick en stor förändring som väckte livlig diskussion. Metron var den avgörande megafaktorn. Banden till huvudstaden förstärktes, även med tanke på imagen. Förorten i skogen kan ha hamnat lite i skymundan, men Hagalunds ursprungliga, ikoniska rykte lever vidare.

I Esbo svarade man på utmaningen att utveckla Hagalund med ett omfattande program. Samtidigt strävade man efter att bevara naturnärhetens, promenadcentrumets och den värdefulla arkitekturens fina drag. Köpcentret Heikintori anknyter balanserat till köpcentret Ainoa via Tapiotorget, där det också byggts nya bostäder. Från kulturcentrumets utbyggnad, som kommer att inhysa Esbo stadsteater, fungerar förbindelsen till metron och Hagalunds gamla centrum exemplariskt.”

Projektdirektör Antti Mäkinen på Esbo stad säger att Hagalund måste förnyas eftersom dess dragningskraft höll på att minska.

”Inställningen till förnyelsen har i huvudsak varit positiv, man har förstått att den behövs. De nya bostäderna har hämtat fler invånare och till följd av detta har centrumet livats upp. Hagalunds centrum är ett levande stadscentrum för kultur, tjänster och idrott. Mitt i centrumet är det bilfritt. Utvecklingen och byggandet fortsätter i Hagalund under de kommande åren, men den historiska trädgårdsstadens karaktär bevaras”, säger Mäkinen.

  • Stadsutveckling
Hagalund