Gratis cykelkurser för vuxna esboboar från vår till höst 2023 - anmäl dig, ingen egen cykel behövs!

17.5.2023 7.03Uppdaterad: 17.5.2023 15.40
Deltagare i cykelkurs.
Deltagare i cykelkurser.Bild: Kati Pankka

Helsingforsregionens cyklister (Hepo) arrangerar i samarbete med Esbo stad grundläggande cykelträning för vuxna esbobor från vår till höst 2023. Genom att lära ut cykelfärdigheter främjas samtidigt hållbar rörlighet för invånarna i staden.

Kurserna är kostnadsfria för deltagarna och ingen egen cykel behövs för att delta. Undervisningen ges på lätt finska och engelska, samt vid möjlighet på andra gemensamma språk.

På cykelkurserna börjar man med att lära sig balans och fortsätter sedan successivt till mer avancerade övningar. Målet är att dina färdigheter och självförtroende ska växa under kursens gång så att du kan cykla självständigt i stadsmiljön. Utöver färdigheterna växer även självförtroendet och modet.

I Finland betraktas cykling som en färdighet som varje person kan. Verkligheten motsvarar dock inte denna uppfattning.

"På våra kurser har vi grovt sett två typer av elever. Det finns de som som barn har provat på att cykla, men kanske har en rädsla för att falla. Å andra sidan kommer en del av våra elever från länder där det inte finns någon cykelkultur eller där cykling exempelvis bara är för män eller förmögna", säger Taina Renkonen, koordinator för Helsingforsregionens cyklister.

"Esbo stad vill erbjuda stöd för invånarna att lära sig cykla. Cykling är ett hållbart och hälsosamt transportmedel. Att lära sig färdigheten ökar också möjligheterna till självständig förflyttning för invånare som talar andra språk än finska. Vi strävar också efter att stödja invånarnas möjligheter till cykling efter kurserna", säger utvecklingschef Mari Päätalo från Esbo stad.

Mer information om cykelkurserna och anmälan till kurserna: https://forms.gle/aRVxiHgk1QX3kVC36(extern länk)

Det finns ett begränsat antal platser på kurserna. Bekräftelse på deltagande skickas till dem som har anmält sig till kursen.

Det söks även nya instruktörer till kurserna i Esbo. Nya instruktörer kommer att utbildas för uppgiften. Kontakta: taina.renkonen@gmail.com

  • Esbo för alla
  • Hållbar utveckling
  • Internationella ärenden
  • Hållbar utveckling