Esbo stad låter göra naturutredningar i anslutning till generalplanearbetet på sommaren

16.5.2023 5.05
Röda tistlar blommar i gräset.
Bild: Tuire Ruokosuo

​​​​Under våren och sommaren låter Esbo stad göra flera naturutredningar som en del av arbetet för Esbo generalplan 2060. Naturutredningarna är förlagda till områdena Hista, Forsbacka, Viskärr, Mankby och centralparken samt till enskilda andra objekt i olika delar av Esbo.

I naturutredningarna kartläggs bland annat natur- och vegetationstyper, fågelbeståndet, förekomsten av flygekorrar och fladdermöss samt ekologiska förbindelser. Naturkartläggarna gör flera kartläggningsrundor i området och en del av terrängbesöken görs mycket tidigt på morgonen eller natten.

Esbo stad låter göra motsvarande grundläggande utredningar varje år. I utredningarna som görs under sommaren rör sig naturkartläggarna inte på privata gårdar.

Kontaktpersoner:
specialplanerare Tanja Hämäläinen, tfn +358 40 6394601
generalplaneplanerare Elina Inkiläinen, tfn +358 40 6343375

  • Generalplan 2060
  • Planläggning