De tillfälliga broarna i Hagalund förblir stängda tills vidare – fotgängare kan använda förbindelsen på gatunivå från Östanvindsgränden

19.5.2023 13.04Uppdaterad: 22.5.2023 5.56

Esbo stad, leverantörerna av broarnas ställningar och en utomstående aktör har inspekterat de tillfälliga broarna i Hagalund. Staden hade beställt en inspektion av broarna av en utomstående aktör.

På kartan visas de tillfälliga rutterna i Hagalund.

Inspektionsrapporten blir klar nästa vecka, varefter staden berättar om resultaten. Staden stängde de tillfälliga broarna mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden fredagsmorgonen 12.5. Broarna förblir stängda tills vidare.

Staden har tillfälligt ändrat arrangemangen för gång- och cykeltrafiken i området.

Östanvindsgränden har utjämnats och hinder har avlägsnats. Det går bra att gå till exempel med en barnvagn eller cykel hela vägen mellan Tapiolavägen och Sunnanvindsvägen. Från Östanvindsgränden kommer man till Fållgränden. Därifrån kommer man med hiss till metron, busstationen och köpcentret Ainoa.

På bägge sidor om övergångsstället över Östanvindsgränden vid Fållgränden har fartguppar placerats.

Östanvindsgränden är en gata i två plan, liksom Vindbacken. Rivningen av däcket på Vindbacken börjar nästa vecka och däcksplanet är stängt. Från Vindbacken kommer man via en trappa till en tunnel ner till Östanvindsgrändens gatuplan. Därifrån kommer man via Fållgränden med hiss till metron, busstationen och köpcentret Ainoa.

En tillgänglig väg går via Flamängen eller alternativt via Kanonvägens underfart.

På natten mellan busstationerna via Ainoa fram till måndag

Fram till måndag 22.5 kan man på natten gå mellan busstationerna på båda sidor av Havsvindsvägen via M-planet och första våningen i köpcentret Ainoa. Tidigare har man kommit mellan busstationerna nattetid via de tillfälliga broarna, eftersom bara en del av busstationernas lokaler har varit öppna på natten. Fram till måndag 22.5 hålls busstationerna öppna även på natten, så att man kan gå mellan stationerna inne i köpcentret. Om de kommande nattetida förbindelserna mellan busstationerna rapporterar vi senare.

Staden stängde alla de tillfälliga broarna och bestämde att de ska inspekteras på grund av olyckan torsdag 11.5. En tillfällig bro på Östanvindsgränden rasade och flera unga personer skadades.

Planeringen och byggandet av bron har beställts av en leverantör av broställningar, men de tillfälliga broarna är på stadens ansvar. Bron som rasade hade inspekterats en gång per vecka, senast 5.5.

Olycksutredningscentralen utreder orsaken till olyckan.

Hagalund