De tillfälliga broarna i Hagalund är stängda över helgen – vägvisare hjälper dig hitta rätt

12.5.2023 12.23

Staden har stängt de tillfälliga broarna mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden i Hagalund på fredag morgon för att kontrollera att broarna är säkra. Just nu ser det ut som att broarna kommer att vara stängda över helgen. De stängda broarna öppnas genast efter att man kontrollerat att de är säkra. Vi informerar om resultaten av broinspektionerna i början av nästa vecka.

Det har gjorts tillfälliga trafikarrangemang i området natten mellan torsdag och fredag. Vägen till Fållgrändens gatunivå (M-nivå) går via Väderbacken. Från gatuplanet kommer man med hiss till busshållplatsen, metrostationen och köpcentret Ainoa. Rutten är inte tillgänglig.

En tillgänglig väg går via Flamängen eller alternativt via Kanonvägens underfart.

I Hagalund finns i dag 12.5 vägvisare på över tio ställen fram till kl. 18, då man hunnit hänga upp kartor som visar de nya rutterna.

Vi besvarar först myndigheternas begäran om information

Staden fokuserar nu på att inspektera broar, sköta tillfälliga trafikarrangemang och svara på myndigheternas begäran om information.

Vi tar också emot begäran om handlingar från medier, men vi prioriterar i detta skede polisen och Olycksutredningscentralen. Vi svarar på begäran om handlingar från medier så snart som möjligt, men sannolikt först nästa vecka.

En tillfällig gångbro gav vika på Östanvindsgränden i Hagalund i torsdags. Flera unga skadades i olyckan. Ingen av de skadade har livshotande skador.

Bron var på stadens ansvar. Planeringen och genomförandet av den har beställts av en ställningsleverantör. Bron hade inspekterats varje vecka, senast 5.5. Olycksutredningscentralen utreder orsaken till olyckan.

Olycksutredningscentralen och polisen har slutfört sin utredning vid bron och den rivs under helgen.

Hagalund