Återvinning av hårdplast – vet du hur du kan återvinna även andra plaster än förpackningar?

23.5.2023 7.50Uppdaterad: 23.5.2023 11.11

När en gammal blomkruka, leksak eller skärbräda av plast går sönder och inte går att reparera, bör du inte slänga den i plaståtervinningen, eftersom endast förpackningsplast hör hemma där. Bättre återvinning av så kallad hårdplaster är dock också en viktig del av hållbar konsumtion, och därför utvecklas återvinningen av dem kontinuerligt. Läs mer om hur plast behandlas och ta en titt nedan på sommarens insamlingspunkter för hårdplast.

All plast bör återvinnas

Man kan undvika att använda naturresurser och energi för att tillverka nytt plastmaterial genom att i stället återanvända befintligt plastmaterial. Produktion av återvunnen plast förbrukar bara omkring 15 procent av den energi som krävs för att tillverka ny plast (Fortum, 2019(extern länk)). Dessutom har man beräknat att flitig återanvändning och återvinning av plast skulle göra det möjligt att uppfylla 60 procent av det europeiska plastbehovet fram till 2050, och samtidigt halvera koldioxidutsläppen från plastindustrin (Sitra & European Climate Foundation, 2018(extern länk)). Plast lämpar sig mycket väl för återvinning, eftersom en sprucken eller på annat sätt oanvändbar plastprodukt kan smältas och omvandlas till en ny produkt. Återvunnen plast omvandlas till en mängd olika produkter, både för industri och hushåll – till exempel blomkrukor, hinkar och diskborstar.

Att sortera olika material hemma är en enkel men central del av en hållbar livsstil.

Av konsumenterna separatinsamlas för närvarande endast förpackningsplast, men egentligen kräver en hållbar livsstil och de internationella klimatmålen att all slags plast återvinns. Varje gång en plastprodukt slängs i blandavfallet går dess värde som plast bokstavligen upp i rök. Att förpackningsplast återvinns är redan det en stor seger, eftersom en stor del av plasten i världen används till förpackningar. Ändå finns det mycket material att återvinna även i andra plaster. Inom industrin återvinns hårdplast redan i viss mån, eftersom onödigt material – såsom plast – inte betraktas som avfall i affärsverksamheten, utan som en resurs som kan vara en skatt för någon annan. Så borde vi alla se på saken. I stället för att göra impulsköp som snabbt kastas bort skulle det vara rättvisare för oss människor och för planeten att göra mer medvetna inköp, använda produkter längre tid och återvinna på rätt sätt när produkternas livslängd tar slut. Men hur återvinner man annan plast än förpackningsplast, och varför sorteras de inte separat i hushåll?

Kostnader och helhetsbilden orsakar utmaningar

Av invånarna i huvudstadsregionen separatinsamlas endast förpackningsplast, huvudsakligen på grund av kostnadsfrågor, men i bakgrunden tynger också några praktiska orsaker. Någon måste betala för insamling och behandling av avfall, och i Finland har denna uppgift, med hjälp av producentansvar, anförtrotts producenter och importörer av plastförpackningar. Ett företag som för ut en plastförpackad produkt på marknaden måste således automatiskt betala för hanteringen av förpackningen. Dessa företag har tillsammans bildat en producentsammanslutning för plastförpackningar, och organiserar återvinningen av alla plastförpackningar. Men precis som du knappast vill betala för att städa din väns lägenhet eller för att reparera hens bil, vill tillverkarna av plastförpackningar inte betala för den övriga plastindustrins avfallshantering.

Plastbegreppen kan ibland vara förvirrande. Plast är egentligen ett samlingsnamn för hundratals kemiskt olika material som kan ha mycket olika egenskaper då det gäller till exempel flexibilitet, isolering från värme eller kyla, tunnhet och hållbarhet. Kemiskt sett har alla plaster en lång polymerkedja och praktiskt sett är de alla värmeformbara. Kategoriseringen av plast sker dock inte på basis av kemi, utan närmast utgående från plastens användningsområden. Med förpackningsplast avses plast som har fungerat som förpackning för en annan produkt. Hårdplast betyder i allmänhet plast som används i bruksföremål.

Imorgon kan också den här högen vara till exempel en plastpåse, en blomkruka eller en hink.

Användningssättet bestämmer dock i viss mån en produkts livscykel och därför finns det praktiska hinder för separat insamling av hårdplast, som relativt sällan och oregelbundet förekommer i hushållen jämfört med förpackningsplast. Med tanke på att material separatinsamlas av miljöskäl måste man komma ihåg att fordon som tömmer avfallsbehållare samt maskiner som hanterar material också producerar utsläpp och förbrukar energi. Mängden av en fraktion som ska återvinnas måste vara tillräckligt stor för att de minskade utsläppen från återvinningen ska överstiga de utsläpp som uppkommer vid insamling och behandling av avfall. Om man däremot tänker att material återvinns av kostnadsskäl, måste man också se till att de ekonomiska besparingar som användningen av materialutnyttjande medför överstiger kostnaderna för insamlingen. Dessutom försvåras behandlingen av hårdplast av att de kan innehålla nästan alla sorters blandningar av plast och tillsatser. Även förpackningar tillverkas av en mängd olika plaster, men för dem är helheten något mer begränsad.

Lösningar på gång

Trots utmaningarna söker plastindustrin och avfallshanteringssektorn aktivt efter sätt att förbättra återvinningen av hårdplast. Även Esbo stad deltar i utvecklingsarbetet: Staden leder projektet All plast ska återvinnas – från regionala försök till praxis, som stöder en ökning av marknaden för återvunnen plast och testar nya sätt att återvinna olika plastfraktioner. Det finns många möjliga sätt att återvinna hårdplast: om produktionen av nyplast blir betydligt dyrare till exempel på grund av klimatbestämmelserna, börjar det bli ekonomiskt lönsamt att samla in även små mängder hårdplast. Det kan även bli möjligt att återvinna besvärlig, blandad plast ifall tekniken för kemisk återvinning utvecklas. Man måste ändå komma ihåg att inte heller hårdplast som hamnat i blandavfall är helt onödig: i huvudstadsregionen återvinns blandavfallet som energi.

Slutligen är målet definitivt att göra insamlingen och återvinningen av alla slags plaster så enkel och problemfri som möjligt för alla invånare. I väntan på ett sådant insamlingssystem i större skala kan du dock minska behovet att ta i bruk nya naturresurser genom att föra ditt eget plastavfall till någon av insamlingspunkterna nedan. Varje återvunnet plastföremål kommer också att skapa en mer hållbar framtid. Desto större mängder och plast som återvinns allt mer regelbundet, desto lättare blir det för industrin att börja använda återvunnen plast som råvara. Då blir det också mer attraktivt för investerarna att stödja ett mer omfattande återvinningssystem.

Insamlingskärl för hårdplast i Esbo

I sommar kan invånarna i Esbo hämta oanvändbar hårdplast till åtminstone tre ställen:

Om du vill bli av med en plastprodukt som fortfarande är hel och användbar för sitt ursprungliga syfte, för den då till återvinningscentralen eller någon annan butik för begagnade varor.

  • Hållbar utveckling