Kovamuovi kiertoon – tiesitkö, miten voit kierrättää muutkin muovit, kuin pakkaukset?

23.5.2023 6.59Päivitetty: 23.5.2023 11.23
Muovisia henkareita tangolla.

Kun vanha muovinen kukkaruukku, lelu tai leikkuulauta rikkoutuu roskiskelpoiseksi, sitä ei kuulu laittaa kodin muovinkeräysastiaan, sillä siihen kerätään vain pakkausmuovia. Myös niin sanottujen kovamuovien parempi kierto on kuitenkin tärkeä osa kestävää kulutusta, ja siksi niidenkin keräystä kehitetään koko ajan. Lue lisää erilaisten muovien käsittelystä ja katso alhaalta tämän kesän espoolaiset kovamuovin keräyspisteet.

Kaikki muovi kiertämään

Uuden muovimateriaalin valmistamiseen tarvittavia luonnonvaroja ja energiaa voidaan jättää käyttämättä, kun uusia muoviesineitä valmistetaan jo olemassa olevasta muovista. Kierrätysmuovin tuottaminen kuluttaa vain noin 15% siitä energiasta, mikä vaaditaan uuden muovin tekemiseen (Fortum, 2019(ulkoinen linkki)). Lisäksi on laskettu, että muovien ahkeralla uudelleenkäytöllä ja kierrättämisellä olisi mahdollista täyttää 60 % Euroopan muovintarpeesta vuoteen 2050 mennessä ja samalla puolittaa muoviteollisuuden hiilidioksidipäästöt (Sitra & European Climate Foundation, 2018(ulkoinen linkki)). Muovi soveltuu kierrätettäväksi varsin hyvin, eli rikki mennyt tai muuten käyttökelvoton muovituote voidaan sulattaa ja muovata uudeksi tuotteeksi. Kierrätetystä muovista tehdään monenlaisia tuotteita niin teollisuuteen kuin kotitalouksiinkin, jälkimmäisestä esimerkkinä esimerkiksi kukkaruukut, ämpärit ja tiskiharjat.

Eri materiaalien lajittelu kotona on helppo mutta keskeinen osa kestävää elämää.

Tällä hetkellä kuluttajilta erilliskerätään vain pakkausmuovia, mutta oikeastaan kestävä elämäntapa ja kansainväliset ilmastotavoitteet vaativat ihan kaikenlaisen muovin kiertämistä. Jokaisen sekajätteeseen nakatun muovitavaran mukana häviää savuna ilmaan yhteiskuntaan kerran tuotettua lisäarvoa, jota voisi vielä hyödyntää uudestaan. Pakkausmuovin kiertäminen on jo merkittävä voitto, sillä iso osa maailman muoveista käytetään juuri pakkauksiin. Silti myös muissa muoveissa riittää materiaalia hyödynnettäväksi. Teollisuudessa kovamuovit kiertävät jo jonkin verran, sillä liiketoiminnassa itselle tarpeettomia materiaaleja – kuten muovia – ei nähdä jätteenä, vaan resurssina, joka voi jollekin toiselle olla aarre. Sama asenne pitäisi meidän kaikkien muidenkin omaksua. Heräteostosten nopean hävittämisen sijaan olisi reilumpaa niin meille ihmisille kuin maapallollekin ostaa harkitummin, käyttää pidempään ja käyttöiän umpeuduttua kierrättää asianmukaisesti. Mutta miten kierrättää muut, kuin pakkausmuovit, ja miksei niitä erilliskerätä kotitalouksista?

Haasteena kustannukset ja kokonaiskuva

Pääkaupunkiseudun asukkailta erilliskerätään ainoastaan pakkausmuovia pääasiassa kustannuskysymysten vuoksi, mutta painaa taustalla myös muutamia käytännön syitä. Jonkun on maksettava jätteiden keräys ja käsittely, ja Suomessa tämä tehtävä on tuottajavastuun avulla osoitettu muovipakkausten tuottajille ja maahantuojille. Sellainen yritys, joka tuo markkinoille tuotteen, joka on pakattu muoviin, joutuu siis automaattisesti kustantamaan pakkauksen jätehuollon. Nämä yritykset ovat yhdessä muodostaneet muovipakkausten tuottajayhteisön, joka organisoi kaikkien muovipakkausten kierrätyksen. Mutta samoin kuin sinäkään tuskin haluat maksaa kaverin asunnon siivouksesta tai auton korjauksesta, eivät muovipakkausten tuottajat halua kustantaa muun muoviteollisuuden jätehuoltoa.

Muovisanasto voi joskus hämmentää. Muovi on oikeastaan yleissana sadoille kemiallisesti erilaisille materiaaleille, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia ominaisuuksia: yksi joustaa eniten, toinen eristää kuumalta tai kylmältä, kolmannesta saa oikein ohuen ja neljäs on kaikista kestävin. Kaikkia muoveja yhdistää kemian tasolla pitkä polymeeriketju ja käytännön tasolla lämmöllä muovattavuus. Pakkaus- ja kovamuovi eivät kuitenkaan ole kemiaan, vaan lähinnä käyttötarkoitukseen perustuvia kategorioita. Pakkausmuovilla tarkoitetaan muovia, joka on toiminut jonkun toisen tuotteen pakkauksena, ja kovamuoveilla yleensä sellaisia muoveja, joista on valmistettu jokin käyttöesine.

Tämäkin keko voi huomenna olla vaikkapa muovikassi, kukkaruukku tai ämpäri.

Käyttötapa kuitenkin määrittää jonkin verran tuotteen elinkaarta, ja siksi kovamuovien erilliskeräykseen liittyy myös käytännön esteitä: kovamuovia syntyy kotitalouksissa pakkauksiin verrattuna varsin vähän ja epäsäännöllisesti. Jos ajatellaan, että materiaaleja erilliskerätään ympäristösyistä, niin täytyy muistaa, että jäteastioita tyhjentävät ajoneuvot ja materiaaleja käsittelevät koneet tuottavat myös päästöjä ja kuluttavat energiaa. Kierrätettävää jaetta täytyy olla riittävän iso määrä, jotta kierrättämisen päästösäästöt ylittävät keruusta ja käsittelystä syntyneet päästöt. Jos taas ajatellaan, että materiaaleja kierrätetään kustannussyistä, niin myös silloin täytyy laskea, että kierrätysmateriaalin käytön tuomat rahalliset säästöt ylittävät keräämisestä syntyneet kustannukset. Lisäksi kovamuovien käsittelyä mutkistaa se, että ne saattavat sisältää lähes minkälaisia muovisekoitteita ja lisäaineita tahansa. Myös pakkauksia tehdään monenlaisista erilaisista muoveista, mutta niiden kohdalla kokonaisuus on edes hiukan rajatumpi.

Ratkaisuja ilmassa

Haasteista huolimatta muoviteollisuus ja jätehuoltosektori etsivät aktiivisesti keinoja kohentaa kovamuovien kiertoa. Myös Espoo on mukana kehittämistyössä: Espoon vetämässä Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa tuetaan kierrätysmuovin markkinoiden kasvamista ja kokeillaan uudenlaisia tapoja kierrättää erilaisia muovijakeita. Mahdollisia reittejä kovamuovien kiertoon on monia: jos neitseellisen muovin tuotanto kallistuu merkittävästi esimerkiksi ilmastosääntelyn vuoksi, alkaa pienempienkin kierrätyserien kerääminen muuttua taloudellisesti kannattavaksi. Tai jos kemiallisen kierrätyksen teknologia kehittyy, tulee vaikeiden sekoitemuovienkin kierrättämisestä mahdollista. Toisaalta täytyy muistaa, ettei sekajätteeseenkään päätynyt kovamuovi täysin turhaa ole: sekajäte hyödynnetään pääkaupunkiseudulla energiana.

Lopulta tavoitteena on ehdottomasti tehdä kaikenlaisten muovien keräyksestä ja kierrätyksestä joka asukkaalle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Sellaista suuremman mittakaavan keräysjärjestelmää odotellessa voit kuitenkin vähentää tarvetta uusien luonnonvarojen käyttöönotolle tuomalla omat muovijätteesi jollekin alla olevista keräyspisteistä. Jokainen kierrätetty muoviesine rakentaa kestävämpää tulevaisuutta myös siinä mielessä, että mitä enemmän ja mitä säännöllisemmin muovia kierrätetään, sitä helpompaa teollisuuden on alkaa käyttää kierrätettyä muovia raaka-aineenaan, ja sitä houkuttelevampaa investoijien on tukea entistä kattavampaa kierrätysjärjestelmää.

Kovamuovin keräyspisteet Espoossa

Tänä kesänä Espoossa on mahdollisuus tuoda käyttökelvotonta kovamuovia ainakin kolmeen paikkaan:

Jos haluat eroon muovituotteesta, joka on vielä ehjä ja käyttökelpoinen alkuperäisessä tarkoituksessaan, vie se silloin Kierrätyskeskukseen tai muuhun käytetyn tavaran myymälään.

  • Kestävä kehitys