Satsning på cykling i Esbo – cykelkurser för vuxna och stöd till cykelverkstäder

20.4.2023 14.05Uppdaterad: 19.6.2023 13.00
Deltagare i cykelkurser.
Cykelkurser har organiserats runt om i Esbo under sommaren.Bild: Tereza Dickson

Esbo stad främjar hållbar och utsläppsfri trafik genom att ordna gratis cyklingskurser och stöda cykelverkstäder. Cykling är ett hållbart och utsläppsfritt trafikslag som staden vill satsa på. Inom projektet ”Alla hjul i rullning” främjas ökat intresse för cykling i Esbo.

Cykelkurserna riktar sig till vuxna som inte kan cykla. Det finns många som inte har lärt sig cykla som barn, i synnerhet bland invandrarna, som utgör över 20 procent av Esbos befolkning. Cykling ökar möjligheterna att resa hälsosamt, hållbart och självständigt. Cykelundervisningen är gratis och ordnas på finska och på engelska. Vi vill också stöda cykling efter kursen, till exempel ge råd om anskaffning och underhåll av en cykel och om hur man använder stadcyklar.

Ett av målen för denna fullmäktigeperiod lyder ’Esbo är bäst i Finland på att integrera’. Cyklingskurserna kan förbättra integreringen av invandrare och samtidigt stöds social, kulturell, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Stöd till cykelverkstäder

Cykeln är billig och utsläppsfri. Om den underhålls väl, kan den tjäna sin användare i flera årtionden. Syftet med detta projekt är att uppmuntra invånarna att ta väl hand om sina cyklar, det är cirkulär ekonomi i praktiken. I projektet har det reserverats anslag för köp av tjänster genom vilka staden vill främja användningen av cykelverkstäder.

”Vi upphandlar tjänster med hjälp av vilka cyklarnas livslängd i Esbo ökar”, säger utvecklingschef Mari Päätalo från Esbo stad. ”Vi hoppas att projektet gör det lättare för invånarna att hitta cykelverkstäder och rädda åtminstone några cyklar för användning i många år till.”

Mot ett klimatneutralt Esbo år 2030

Esbo stad har som mål att Esbo ska vara klimatneutralt år 2030. År 2021 kom 35 procent av utsläppen av växthusgaser i Esbo från trafiken. Ett mål i programmet Ett hållbart Esbo, som följer stadens strategi, är att öka de hållbara trafikslagens andelar och möjliggöra hållbara val i det dagliga livet.

Cykelkurserna är gratis och de är öppna för alla Esbobor som vill pröva på cykling, främja en hållbar livsstil och röra sig miljövänligt i hemstaden. Med projektet ”Alla hjul i rullning” vill Esbo stad främja hållbarhet i trafiken tillsammans med invånarna och cykelverkstäderna.

Projektet har fått anslag via tävlingen Sustainable Cities Climate Impact som ordnades av EU:s enheter EIT digital och EIT Climate-KIC. Tävlingsuppgiften är att genomföra omställning till miljövänligare och smartare resor. Genomförandet av projektet finansieras av det internationella logistikbolaget FedEx. 

Mer information:
Mari Päätalo, utvecklingschef
mari.paatalo@espoo.fi
tfn +358 40 6394550

Taina Renkonen, koordinator
Helsingforsregionens cycklister 
taina.renkonen@hepo.fi 
+358 50 5234328

Websidor ”Alla hjul i rullning”: https://www.espoo.fi/sv/alla-hjul-i-rullning

  • Hållbar utveckling
  • Esbo för alla
  • Klimat
  • Företagande
  • Innovationsarbete