Panostusta pyöräilyyn Espoossa - aikuisten pyöräilykursseja ja pyörähuoltoyritysten tukemista

20.4.2023 13.04Päivitetty: 20.4.2023 14.26
Naishenkilö taluttaa pyörää Finnoon lintukosteikolla.
Pyöräilyn kulkumuoto-osuutta halutaan Espoossa kasvattaa nykyisestä yhdeksästä prosentista. Kuva: Olli Urpela

Espoo ottaa askeleita edistääkseen kestävää ja päästötöntä liikennettä järjestämällä asukkaille ilmaisia pyöräilykursseja sekä tukemalla pyörähuoltoalan yritysten toimintaa. Pyöräily on kestävä ja päästötön kulkumuoto, jonka kasvuun halutaan kaupungissa panostaa. Kaikki pyörät pyörimään -hanke edistää pyöräilyn kasvumahdollisuuksia Espoossa.

Pyöräilykurssit on suunnattu kaikille aikuisille, jotka eivät ole oppineet pyöräilemään lapsena. Heitä on paljon erityisesti vieraskielisissä asukkaissa, joiden osuus on noin 22 % Espoon väestöstä. Pyöräilytaidon oppiminen voi lisätä henkilön mahdollisuuksia terveelliseen ja kestävään liikkumiseen ja itsenäiseen kulkemiseen. Pyöräilyopetus on osallistujille maksutonta ja opetus järjestetään kursseilla suomen kielen lisäksi englanniksi. Pyrimme myös tukemaan pyöräilyä kurssin jälkeen, esimerkiksi opastamalla pyörän hankintaan ja huoltomahdollisuuksiin sekä kaupunkipyörien käyttöön. 

Espoon kuluvan valtuustokauden tavoitteena on olla Suomen paras kotouttaja. Pyöräilykoulutuksella voidaan tukea vieraskielisten asukkaiden kotoutumista sekä samalla sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä ja YK:n  
kestävän kehityksen tavoitteita. 

Tukea myös pyörähuoltoyrityksille 

Polkupyörä on edullinen ja päästötön kulkuväline, joka voi hyvin hoidettuna palvella käyttäjäänsä jopa vuosikymmeniä. Tässä hankkeessa halutaan kannustaa asukkaita pitämään hyvää huolta polkupyöristään kiertotalouden hengessä. Hankkeessa on varattu rahaa palveluostoihin, joilla kaupunki haluaa edistää pyöränhuoltopalveluiden käyttöä.  

”Avaamme kilpailutuksen palveluostoihin, joiden avulla polkupyörien käyttöikä Espoossa kasvaa”, luonnehtii kehittämispäällikkö Mari Päätalo Espoon kaupungilta. ”Toivomme, että tämän hankkeen avulla asukkaat löytävät pyöränhuoltopalvelut entistä paremmin ja pelastamme ainakin muutaman pyörän pidempiaikaiseen käyttöön.”  

Kohti hiilineutraalia Espoota vuoteen 2030 mennessä 

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Vuonna 2021 35 % Espoon kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui liikenteestä. Kaupungin strategian mukaisen Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteena on kestävien kulkumuotojen osuuden lisääminen ja kestävien arjen valintojen mahdollistaminen. 

Ilmaiset kurssit ovat avoimia kaikille espoolaisille, jotka haluavat tutustua pyöräilyyn, edistää kestävää elämäntapaa ja liikkua kotikaupungissaan ympäristöystävällisesti. Kaikki pyörät pyörimään -projektilla Espoon kaupunki haluaa edistää kestävää liikennettä yhdessä asukkaiden ja pyörähuoltoyritysten kanssa. 

Pyöräilyn mahdollisuuksiin panostava Kaikki pyörät pyörimään -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin EIT Digital ja EIT Climate–KIC-yksiköiden järjestämän Sustainable Cities Climate Impact -haastekilpailun kautta. Haasteet toteuttavat siirtymää kohti puhtaampaa, vihreämpää ja älykkäämpää liikkumista. Hankkeen toteutuksen rahoittaa kansainvälinen logistiikkayhtiö FedEx. Pyöräilykurssit järjestetään yhteistyössä Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) kanssa.   

Lisätietoja: 
Mari Päätalo, kehittämispäällikkö 
Espoon kaupunki 
mari.paatalo@espoo.fi 
+358 40 6394550

Taina Renkonen, koordinaattori 
Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) 
taina.renkonen@hepo.fi 
+358 50 5234328

Lisätietoja muualla Espoon sivuilla:
- Kaikki pyörät pyörimään -hankkeen nettisivut: https://www.espoo.fi/fi/kaikki-pyorat-pyorimaan
- Pyöränhuoltotoiminnan kehittämisen palveluostot -kilpailutuksen tarjouspyynnön tietoihin voi tutustua ja jättää tarjouksen osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo/?tpg=f2584aeb-01ea-474e-8e18-79e9b36a45f4(ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki)

  • Kestävä kehitys
  • Espoo kaikille
  • Ilmasto
  • Yrittäjyys
  • Innovaatiotyö