Månadens invånarmöten – April 2023

17.4.2023 12.04
Människor vistas utomhus i ett vårligt stadslandskap, teckning.

I april diskuterar vi planförslaget för Stenkarlen och planstommen för Kalajärvi. Vi ordnar också ett informationsmöte om Esbo Generalplan 2060 på webben. Varmt välkommen med!

Stenkarlens planförslag

Titta in i evenemanget Träffa staden, där stadsplanerare i området berättar om planen och svarar avslappnat och fritt på dina frågor. Planerarna är anträffbara 13.4. kl. 17-19 i A Block på Otnäs station.

Vi presenterar ett förslag till detaljplan innan den godkänns och samlar in åsikter om projektet. Välkommen! 

Mer information: https://www.espoo.fi/sv/evenemang/espooevents:agdo7obk6u

Informationsmöte om Generalplan 2060

Arbetet med Esbo generalplan 2060 har inletts och målen för generalplanen har godkänts av stadsstyrelsen i mars 2023. Beredningen av planutkastet pågår. Välkommen till informationsmötet som hålls på distans på Teams-plattformen tisdag 18.4 kl. 17–18.

På mötet berättar vi om hur arbetet med generalplanen framskrider och diskuterar synpunkter på utarbetandet av generalplanen.

Mer information: https://www.espoo.fi/sv/evenemang/espooevents:agdsxxqiyq

Informationsmöte om Kalajärvi 2060

För Kalajärvi planeras en planstomme som preciserar generalplanen för norra och mellersta Esbo (POKE). Målet är att utveckla Kalajärvi som en "en stadsby en kvart bort". 

Välkommen att höra om och påverka den fortsatta planeringen av Kalajärvi! Vi ordnar ett informations- och diskussionsmöte om utkastet till planstomme för Kalajärvi på Kalajärvi servicetorg, Höstglödsängen 4, 20.4 kl. 17–19 för områdets invånare och andra intresserade.

På mötet träffar du planberedare och experter på utkastet till Kalajärvi planstomme. Mötet kan också följas via Microsoft Teams. Du kan ansluta dig till distansevenemanget genom att kopiera den här länken till din webbläsare: bit.ly/kalajarvi

Lisätietoja: https://www.espoo.fi/sv/evenemang/espooevents:agdtm5rzdq

  • Generalplan 2060
  • Planläggning