Bidragen i den första fasen av idétävlingen om norra Alberga centrum kan studeras och kommenteras

15.3.2023 13.32
Järnvägen och Åbovägen klyver Alberga i två delar. Ett mål är att knyta samman de norra och södra delarna till ett enda attraktivt och trivsamt centrum där det är lätt att röra sig till fots och med cykel.

Hela 56 bidrag lämnades in i den första fasen av idétävlingen om planläggning av norra Alberga centrum. Du kan studera bidragen och kommentera dem på webben. Bidragen kommer också att presenteras på en publiktillställning 29.3.2023.

Esbo stad ordnar en internationell idétävling i två faser om planlösningar för norra delen av Alberga centrum. Målet är en funktionellt, stadsstrukturellt och arkitektoniskt högklassig helhetsvision för området norr om järnvägen. Man vill knyta samman miljön, som domineras av järnvägs- och gatuområden, till ett trivsamt centrumområde. Utifrån tävlingsresultatet skapas en helhetsplan som styr detaljplanering, genomförande och byggande i Alberga centrum under de kommande 10-20 åren. Tävlingen ordnas i samarbete med Finlands arkitektförbund (SAFA).

”Glädjande nog lämnades hela 56 bidrag in i tävlingens första fas. Det var oväntat många bidrag, särskilt med tanke på att uppgiften är krävande: att presentera en lösning som lämpar sig bäst just för Alberga centrum”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

Bidragen presenteras på tävlingens webbsida(extern länk) (på finska). Du kan kommentera bidragen fram till 5.4.2023.

Bidragen presenteras också på en publiktillställning i yrkeshögskolan Laurea, stora auditoriet, Gamla landsvägen 9, onsdag 29.3 kl. 17–20. Du kan också delta i evenemanget via mötesplattformen Teams. Länken till Teams-mötet publiceras på idétävlingens webbsida. En inspelning av evenemanget kommer att finnas på webben i två veckor.

Juryn väljer mellan tre och fem bidrag som går vidare

Allmänhetens kommentarer kommer att studeras av tävlingsjuryn. Juryn väljer tre till fem bidrag, som de tycker är bäst, som går vidare till den andra fasen. Bidragen som valts till tävlingens andra fas förädlas till en genomförbar centrumplan. Även resultatet av den andra fasen kommer i sinom tid att publiceras på webben, där de kan kommenteras.

Resultatet av tävlingen kommer att offentliggöras i början av år 2024.

Staden inleder ändringen av detaljplanen utifrån det eller de vinnande bidragen samt beviljar kommande byggare en eller flera planeringsreserveringar i tävlingsområdet. Byggandet i tävlingsområdet inleds uppskattningsvis år 2026–2027.

  • Stadsutveckling
Alberga