Idétävling om planläggningen av norra Alberga centrum

Esbo stad ordnar en internationell idétävling i två faser om planläggningen av norra delen av Alberga centrum. Målet för tävlingen är att finna en funktionellt, stadsstrukturellt och arkitektoniskt högklassig helhetsvision för området norr om järnvägen. Förslaget ska vara ekonomiskt genomförbart. Det vinnande bidraget fungerar som utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av området.

Ett av målen för tävlingen är att kombinera den norra och den södra sidan av järnvägen till ett enhetligt centrumområde.

I det första skedet av tävlingen är vi ute efter en attraktiv helhetslösning för stadsbilden och funktionerna i Alberga centrum. Förslaget ska förenhetliga miljön som domineras av ban- och gatuområden till ett trivsamt centrumområde. Genom preciserande planering i det andra skedet av tävlingen säkerställs att tävlingsbidraget är genomförbart. Utifrån tävlingsresultatet skapas en helhetsplan för Alberga centrum, som styr detaljplanering, genomförande och byggande under de kommande 10–20 åren.

Alberga