Leppävaaran ideakilpailu

Espoon kaupunki järjestää kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Leppävaaran keskustan pohjoispuolen suunnittelusta. Kilpailun tavoitteena on löytää junaradan pohjoispuoleiselle alueelle toiminnallisesti, kaupunkirakenteellisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisvisio, joka on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja toimii alueen jatkokehittämisen lähtökohtana.

Yksi kilpailun tavoite on yhdistää radan pohjois- ja eteläpuoli yhtenäiseksi keskusta-alueeksi.Kuva: Taneli Lahtinen

Ideakilpailun ensimmäisessä vaiheessa Leppävaaran keskustaan etsitään vetovoimaista kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisideaa. Ehdotuksen tulee eheyttää rata- ja katualueiden hallitsema miljöö viihtyisäksi keskusta-alueeksi. 

Toisen vaiheen tarkentavalla suunnittelulla varmistetaan kilpailuehdotuksen toteuttamiskelpoisuus. Kilpailun perusteella koottava Leppävaaran keskuksen kokonaissuunnitelma Lepuski 2.O ohjaa alueen asemakaavoitusta, toteuttamista ja rakentamista seuraavien 10–20 vuoden aikana. 

Leppävaara