Tips på konservering av svamp och provning av svamprätter i svampverkstäderna

16.2.2023 13.38
olika slags svampar.
Bild: Chris Holtslag

Esbo stads Kompetenscenter för hållbar utveckling genomför olika slags demonstrationer av den gröna omställningen tillsammans med företagen. Demonstrationerna är försök som främjar utsläppsfria produkter och tjänster som sparar naturresurser eller främjar den biologiska mångfalden. I Helsieni Oy:s verkstäder som riktar sig till invånarna bekantar man sig med att konservera svampar.

Helsieni Oy är ett företag i Kera som baserar sig på cirkulär ekonomi och som odlar svampar på sin egen odling, säljer odlingspaket för odling av svampar hemma samt ordnar verkstäder om svampar. Helsienis mål är att främja användningen av svamp och öka uppskattningen av svampen som föda.

Helsienis grundare Chris Holtslag presenterar ostronskivlingar som växer på svampodlingen i Kera.Bild: Olli Urpela

Målet i det här försöket är att öka kunskaperna om metoder för att konservera svamp, inspirera människor att plocka svamp och odla svamp samt pröva nya svamprätter. Konserveringsmetoderna i sig är gamla, men många har glömt dem i och med frysar och supermarknader. Unga får inte längre lära sig konserveringsmetoder, vilket minskar användningen av svampar. Att lära sig konserveringsmetoder möjliggör användning av svampar året runt och minskar därmed förbrukningen av energiintensiva livsmedel.

”Om du själv plockar eller odlar svampar är det mycket möjligt att du får mer svamp än du konsumerar, så det är behändigt att lära sig olika sätt att förvara svampar för att användas senare”, säger Helsienis grundare och arrangören av verkstäderna Chris Holtslag.

I de verkstäder som ordnas under försöket undervisas olika metoder för att konservera svamp. Anvisningar för dessa metoder publiceras också på Helsiens webbplats. Metoderna för att konservera och använda svamparna på verkstäderna är torkning, pulvertillverkning, svampjerky, tillsats av oljor, inläggning, fermentering och tillverkning av bredbara produkter. Utöver svamprecepten får varje kursdeltagare också med sig hem sin egengjorda burk med inlagda ostronmusslingar.

Verkstäderna är öppna för alla och särskild uppmärksamhet fästs vid att få med unga. Utöver de verkstäder som är öppna för alla ordnas svampverkstäder i skolorna för unga i samband med undervisningen i huslig ekonomi.

Verkstäder och anmälningsanvisningar som ordnas inom ramen för försöket:

Alla demonstrationer av den gröna omställningen genomförs under slutet av år 2022 och våren 2023. Framskridandet av demonstrationerna kan följas i Esbo stads kanaler.

Demonstrationen av en grön övergång är en del av Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) projekt. Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet och utbildningssamkommunen Omnia. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.
  • Hållbar utveckling
  • Innovationsarbete