Servicetorget i Iso Omena: resultaten av kundnöjdhetsenkäten 2022

27.2.2023 12.20

Det är bra att servicetorget i Iso Omena ligger i ett köpcenter. Tjänsterna som finns på servicetorget motsvarar de förväntningar användarna har för offentliga tjänster. Det här ansåg över 70 procent av dem som svarade på servicetorgets kundnöjdhetsenkät 2022.

Kundnöjdhetsenkäten utförs varje år. De siffror som mäter hur nöjda kunderna är i helhet har legat på samma nivå under alla sex år som servicetorget i Iso Omena funnits. Nu utfördes enkäten i november–december 2022 och den besvarades av 67 kunder. Bland dem som svarade var de största grupperna personer över 65 år (24 procent) och personer på 35–44 år (22 procent). Minst svar inkom från personer på 15–24 år (6 procent). De flesta som svarade var kvinnor (79 procent).

De kritiska kommentarer som lämnades in gällde oljud (34 procent av dem som svarat) samt hur lätt det är att hitta servicetorget i köpcentret (16 procent). En del av kunderna önskar sköta sina hälsorelaterade ärenden under mer privata former. Hela 73 procent är nöjda med servicetorgets läge i köpcentret och 72 procent anser att servicetorgets tjänster svarar på de förväntningar de har för en offentlig tjänst. De goda trafikförbindelserna får också beröm. Besökarna ger servicetorgets enheter och servicetorget som helhet betyget 3,2 (på skalan 1–5).

Kommentarerna som gäller den betjäning som personalen på servicetorget gett och själva servicetorgskonceptet är till största delen positiva, liksom under de föregående åren. De kritiska kommentarerna gäller närmast kötiderna till de tjänster man måste köa till.

--

År 2022 besöktes servicetorget av över en miljon (1 +358 20395) kunder. Antalet besök ökade jämfört med år 2021, och nu besöktes servicetorget av 3 000–3 500 kunder per dag. Före coronapandemin var antalet besökare cirka 5 000 personer per dag. Nu har en del av kunderna börjar sköta sina ärenden på webben och använder de distanstjänster som togs i bruk under pandemin.

Tjänster på servicetorget i Iso Omena:

 • Biblioteket
 • Mattbys servicepunkt
 • Hello Espoo-info, service på flera olika språk
 • Koto-Espoo, integrationstjänster i den inledande fasen
 • Sysselsättning Esbos rådgivningspunkt
 • Navigatorhusets filial
 • Esbo bostäder Ab
 • Hälsostation
 • Mödra- och barnrådgivning
 • HUS röntgen
 • Laboratorium (HUSLAB)
 • Mental- och missbruksvård
 • FPA

Servicetorgen | Esbo stad(extern länk)

 

 • Tjänster
Mattby