Finland stärker den kommersiella kompetensen och närvaron i Washington – samarbetet fungerar som språngbräda även för företag i Esbo

15.2.2023 14.01

Finlands upphandling av F-35-jaktplan erbjuder helt nya möjligheter för Finland att fördjupa det kommersiella och industriella samarbetet med USA. Finlands ledande ekonomiska regioner (Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda) under ledning av Finlands Näringsliv EK har tillsammans med Business Finland och utrikesministeriet inlett projektet Gateway to US Industrial Platforms. I mars börjar Martti Wallin som innehar en gedigen internationell företagserfarenhet som ledare för projektet i Washington.

Vid sidan av försvarsindustrin är amerikanerna intresserade av Finlands mångsidiga kompetens och kritiska teknologi, från smart infrastruktur till digitalisering, cybersäkerhet och energieffektivitet. Den civila industrins kompetens stärker försvarsindustrins konkurrenskraft. 

Martti Wallin, som inleder sitt arbete som Industrial Counselor i Washington i mars, betonar betydelsen av långsiktigt och målmedvetet arbete och fungerande nätverk för att lyckas på den amerikanska marknaden.  

"Man måste känna de rätta personerna och välja rätt sätt att marknadsföra finländsk kompetens", påminner Wallin, som gjort en lång karriär inom försvarsindustrin på den internationella marknaden bland annat hos Patria och Valmet. 

Nytt företagssamarbete inleds med USA 

"Lockheed Martin har betonat betydelsen av teknologi och innovationer inom den civila industrin för den moderna och konkurrenskraftiga försvarsindustrin", konstaterar EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies, som nyligen träffat bolagets högsta ledning.  

I och med F-35-upphandlingarna skapade Danmark och Norge ett företagssamarbete med Lockheed Martin, där man regelbundet kartlägger möjligheterna att fördjupa företagens kommersiella och tekniska samarbete. Det är meningen att Finland ska agera enligt samma modell. 

"Jaktplansanskaffningarna, det kommande Natomedlemskapet och den tydligare bilden av landet erbjuder Finland helt nya möjligheter till samarbete med USA", betonar Finlands ambassadör i USA Mikko Hautala.  

Enligt Hautala är projektet som nu inleds ett unikt bevis på ett nytt finländskt public-private-samarbete.

"Utan EK:s och de ledande städernas insats hade detta inte varit möjligt”, berömmer Hautala.    

"Det är värdefullt att delta i ett samarbetsprojekt för att främja den finländska teknologiexporten och få göra nya öppningar i riktning mot USA. I Esbo finns en stark teknologisk kompetens och forskning. Tack vare dem uppstår betydande innovationer som världen behöver", säger Mervi Heinaro, livskraftsdirektören i Esbo.

"Finland måste vara mer närvarande i USA", påminner också Risto Vuohelainen, direktör vid Business Finland.  

Enligt Vuohelainen ska Finland under de närmaste åren utnyttja intresset för Finland och dess tekniska kompetens så väl som möjligt kommersiellt. 

Väcktes intresset för att delta i företagssamarbetet med USA? Kontakta:

Pekka Kupila
Senior Business Advisor, Enter Espoo
tfn +358 40 5860938
pekka.kupila@espoo.fi