Essi Kausalainen är årets yrkeskonstnär i Esbo 2023

2.2.2023 10.02Uppdaterad: 10.2.2023 6.05
Konstnären Essi Kausalainen.
Bild: Otto-Ville Väätäinen

Esbo stads kulturnämnd har beviljat konstnären Essi Kausalainen arbetsstipendiet för en yrkeskonstnär för år 2023. Stipendiet beviljas för ett år i taget till en yrkeskonstnär i Esbo.

Kausalainen är utbildad magister i performancekonst och har arbetat som performancekonstnär och bildkonstnär samt som regissör av föreställningsbaserade verk. Kausalainens mål är att skapa verk som förnyar konsten och främjar en hållbar arbetskultur.

Kausalainen berättar att stipendiet på många sätt har varit betydelsefullt:

”För mig känns det speciellt värdefullt att multidisciplinär och särskilt experimentell konstnärlig praktik får erkännande. Förutom känslomässigt stöd ger stipendiet mig konkreta verktyg för att knyta samman den internationella och lokala dimensionen av mitt arbete.”

I valet betonades Kausalainens sektorsövergripande arbete. Dessutom betonades att arbetsplanen genomförs i Esbo och erbjuder Esboborna överraskande och glädjande verk och evenemang att njuta av. Dessutom stärker arbetsplanen internationalisering av konst från Esbo. 

”Eftersom jag är ganska nyinflyttad Esbobo hoppas jag att jag med hjälp av stipendiet kan hitta nya, lokala publiker och samarbetspartner för mina verk. Genom dem kan jag utöka och berika mitt konstnärliga svampmycel”, glädjer sig Kausalainen.

Under 2023 genomför Kausalainen åtminstone två scenverk, Barbara ja häntä och Fossils Record, som behandlar aktuella fenomen. Båda verken bereds i arbetsgrupper och uppförs av en internationell grupp som består av barn, unga och yrkesverksamma i olika branscher.

Det experimentella scenverket Barbara ja häntä behandlar informationsskapande och sätt att veta. Verket är den första föreställningen i trilogin Tutkijat, vars utgångspunkt är tre forskare som genom sitt arbete har förändrat tankesättet och verksamhetskulturen inom sitt eget område. Verket visas på våren i Kausalainens ateljébostad i Hagalund.

Fossils Record är en del av en omfattande serie av verk, Carnival of the Animals, som försöker förstå naturens och människans nuvarande tillstånd. Verket bearbetas tillsammans med en grupp från Chicago. Föreställningen visas på hösten 2023 vid Åbo stadsteater och i Chicago i USA.

Kontakter

Susanna Tommila

Kulturdirektör+358 43 8255074

Marja Mägi
Ledningens assistent
marja.magi@espoo.fi
+358 40 1849783

Hela Esbo