Vuoden 2023 espoolainen ammattitaiteilija on taiteilija Essi Kausalainen

2.2.2023 10.02Päivitetty: 10.2.2023 6.04
Taiteilija Essi Kausalainen.
Kuva: Otto-Ville Väätäinen

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta on myöntänyt vuoden 2023 ammattitaiteilijan työskentelyapurahan taiteilija Essi Kausalaiselle. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan yhdelle espoolaiselle ammattitaiteilijalle.

Kausalainen on esitystaiteen maisteri, ja hän on työskennellyt performanssitaiteilijana, kuvataiteilijana ja ohjaajana esityslähtöisten teosten parissa. Kausalaisen tavoitteena on tehdä taiteen kenttää uudistavia teoksia ja edistää kestävää työskentelykulttuuria. 

Kausalainen kuvailee apurahaa monella tapaa merkittäväksi:

”Erityisen arvokkaaksi koen sen, että tunnustus tulee monitaiteelliselle ja varsin kokeelliselle praktiikalle. Henkisen tuen lisäksi apuraha antaa minulle konkreettisia välineitä työskentelyni kansainvälisen ja paikallisen ulottuvuuden yhteen punomiseen.”

Valinnassa korostui Kausalaisen monialainen työskentely sekä Espooseen kiinnittyvä työsuunnitelma, joka tarjoaa yllättäviä ja ilahduttavia teoksia ja tapahtumia espoolaisten nautittaviksi. Lisäksi työsuunnitelma vahvistaa espoolaisen taiteen kansainvälisyyttä. 

”Koska olen melko uusi espoolainen, toivon apurahan avulla löytäväni teoksilleni uusia, paikallisia yleisöjä ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla kasvattaa ja rikastuttaa taiteellista sienirihmastoani”, Kausalainen iloitsee.

Kausalainen toteuttaa vuoden 2023 aikana kaksi näyttämöteosta, Barbara ja häntä ja Fossils Record, jotka käsittelevät ajankohtaisia ilmiöitä. Molempia teoksia valmistellaan työryhmissä, ja teosten esiintyjinä nähdään kansainvälinen joukko eri alojen ammattilaisia, lapsia ja nuoria.

Kokeellinen näyttämöteos Barbara ja häntä tarkastelee tiedon tuottamista ja tietämisen tapoja. Teos on ensimmäinen osa Tutkijat-esitystrilogiaa, jonka lähtökohtana on kolme tutkijaa, joiden työ on muuttanut oman alansa ajattelua ja toimintakulttuuria. Teos nähdään keväällä Kausalaisen ateljeeasunnossa Tapiolassa.

Fossils Record on osa laajamuotoista Carnival of the Animals -teossarjaa, joka yrittää ymmärtää luonnon ja ihmisen tämänhetkistä tilaa. Teosta työstetään yhdessä chicagolaisen ryhmän kanssa. Esitys tullaan näkemään syksyllä 2023 Turun Kaupunginteatterissa sekä Yhdysvalloissa, Chicagossa.

Lisätietoja

Susanna Tommila

Kulttuurijohtaja+358 43 8255074

Marja Mägi
Johdon assistentti
marja.magi@espoo.fi
+358 40 1849783

Koko Espoo