Esboanställda upplever sitt arbete som meningsfullt och närledarskapet fungerar

1.2.2023 11.52
I den tecknade bilden bygger fyra karaktärer stora klossar tillsammans.

De anställda vid Esbo stad upplever att deras arbete är meningsfullt och investerar i det. Närledarskapet håller också en god nivå. Bland annat detta framgick i Arbetshälsoinstitutets senaste Kommun 10-undersökning. Undersökningen kartlägger personalens arbete och förändringarna i arbetet inom kommunbranschen samt hur arbetet påverkar personalens hälsa och välfärd. Av de anställda som svarade på undersökningen skulle 73,5 procent rekommendera Esbo som arbetsgivare för sina vänner.

”De anställda upplever att deras närmaste chef ger dem stöd i arbetet och att de närmaste cheferna agerar rättvist. Det är fint att närledarskapet har utvecklats på ett positivt sätt hos oss i Esbo en längre tid. Vi i Esbo har redan i flera år systematiskt ägnat uppmärksamhet åt att utveckla ledningen. Varje ny chef deltar i stadens chefsutbildning. I fjol tog vi i bruk Suuntaamo, där vi samlade allt material som anknyter till prestationsledning, från måluppställning och utvecklingssamtal till hantering av kompetens och arbetsförmåga”, berättar personaldirektören Jutta Takala.

Resultaten av Kommun 10-undersökningen visar en uppåtgående, positiv trend i arbetsplatsernas stämning och i hur arbetsgemenskapen upplever sitt sociala kapital, det vill säga den ömsesidiga tilliten och respekten och hur de gör saker tillsammans.

”Å andra sidan har till exempel den press personalen upplever i sitt arbete ökat en aning och de anställda uppger att de återhämtar sig från arbetsdagen något sämre än i den förra undersökningen”, säger Takala.

Resultaten används för att utveckla arbetsgemenskapen

I Esbo är resultaten av Kommun 10-undersökningen en del av det strategiska ledarskapet. Resultaten av undersökningen gås igenom tillsammans på stadens arbetsplatser.

”Undersökningen och resultaten av den hjälper cheferna och hela arbetsgemenskapen att utveckla ledarskapet, arbetshälsan och arbetsgemenskapens verksamhet. Resultaten av undersökningen fäster uppmärksamhet på vad som redan är bra i de olika teamen och dessutom ger de en möjlighet att tillsammans fundera på vad som behöver utvecklas”, säger Takala.

”Esbo vill vara en god arbetsgivare. Vi vill att våra anställda mår bra och att de trivs hos oss. Vi har också som mål att ha en kompetent och välmående personal. En god prestationsledning har en central roll i organisationens framgång. När personalen mår bra sjunker sjukfrånvaron, personalen trivs i sitt arbete, orkar sköta sitt jobb bra och rekommenderar arbetsgivaren åt andra. Därför är det ytterst viktigt att varje chef går igenom resultaten med arbetsgemenskapen och funderar på vad vi kan lära oss av dem”, säger Takala.

I Esbo svarade 62 procent av personalen på undersökningen. Esbo har deltagit i Arbetshälsoinstitutets Kommun 10-undersökning elva gånger. Antalet kommuner som deltar är elva: Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Reso, Nokia, Valkeakoski, Nådendal och Virdois.

  • Jobba för Esbo