Espoossa työ koetaan mielekkäänä ja lähijohtaminen toimii

30.1.2023 12.07
Piirroskuvassa neljä hahmoa rakentamassa yhdessä isoja palikoita.

Espoon kaupungin työntekijät kokevat työnsä mielekkäänä ja panostavat siihen. Myös lähijohtaminen on hyvällä tasolla. Muun muassa nämä tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tuoreesta Kunta10-tutkimuksesta, jolla kartoitetaan kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 73,5 prosenttia suosittelisi Espoota työnantajana ystävilleen.

”Työntekijät kokevat, että lähiesihenkilöltä saa tukea työhön ja hänen toimintansa on oikeudenmukaista. On hienoa, että lähijohtaminen on kehittynyt meillä Espoossa myönteisesti jo pidemmän aikaa. Olemme Espoossa kiinnittäneet johtamisen kehittämiseen systemaattisesti huomiota jo vuosia. Jokainen uusi esihenkilö osallistuu espoolaisen johtamisen valmennuksiin. Viime vuonna otimme käyttöön esihenkilöiden tueksi ”Suuntaamon”, jonne kokosimme kaikki suorituksen johtamiseen liittyvät asiat tavoitteiden asettamisesta ja kehityskeskusteluista osaamisen ja työkyvyn hallintaan”, henkilöstöjohtaja Jutta Takala kertoo.

Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan työpaikan ilmapiirissä on positiivinen nouseva trendi, samoin työyhteisön sosiaalisen pääoman kokemuksissa eli työyhteisön keskinäisessä luottamuksessa, kunnioituksessa ja yhdessä tekemisessä.

”Toisaalta taas esimerkiksi henkilöstön kokema työpaine on hieman kasvanut ja palautuminen työpäivän rasituksista heikentynyt edellisestä tutkimuskerrasta”, Takala jatkaa.

Tuloksia käytetään työyhteisöissä kehittämisen pohjana

Espoossa Kunta10-kyselyn tulokset ovat osa strategista johtamista. Tutkimuksen tuloksia käydään kaupungin työyhteisöissä yhdessä läpi.

”Tutkimus ja sen tulokset auttavat esihenkilöitä ja koko työyhteisöä kehittämään johtamista, työhyvinvointia ja työyhteisön toimintaa. Kunta10-tutkimuksen tulokset auttavat kiinnittämään huomiota niihin asioihin, jotka tiimeissä jo ovat hyvin ja toisaalta miettimään yhdessä, mihin kehityskohtiin kannattaa pureutua", Takala kertoo.

”Espoon tavoitteena on olla hyvä työnantaja. Haluamme, että työntekijöillä on hyvä olla ja meillä viihdytään. Tavoitteenamme on myös, että meillä on osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Hyvällä suorituksen johtamisella on keskeinen merkitys organisaation menestymiseen. Kun henkilöstö voi hyvin, sairauspoissaolojakin on vähemmän, henkilöstö myös viihtyy töissään, jaksaa tehdä työnsä hyvin ja suosittelee omaa työnantajaansa. Siksi on erittäin tärkeää, että tulosten tultua jokainen esihenkilö käy tulokset läpi työyhteisönsä kanssa ja miettii, mitä tuloksista voi oppia”, Takala toteaa.

Espoossa Kunta10-kyselyyn vastasi 62 prosenttia henkilöstöstä. Espoo on osallistunut Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen jo 11 kertaa. Kaikkiaan tutkimuksessa on mukana 11 kuntaa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat.

Lue lisää Kunta10-tutkimuksen tuloksista Työterveyslaitoksen sivuilta(ulkoinen linkki).

  • Töissä Espoolla