Spårjokerns provkörning i Esbo börjar – snabbspårvägen anknyter till både metron och järnvägen

30.1.2023 7.30Uppdaterad: 8.2.2023 8.53
Spårjokerns bana i Alberga. I bakgrunden syns det hus.
I Esbo har man byggt 12 hållplatser för Spårjokern. Det första provkörningsområdet som sträcker sig till Esbo är från Sockenbacka till Alberga.Bild: Taneli Lahtinen

Spårjokerns provkörning framskrider till Esbo 1.2. Snabbspårvägen är ett viktigt nytt färdsätt i Esbo som stöder stadens mål för klimatneutralitet.

Spårjokern, som kommer att trafikera mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum i Helsingfors, förbättrar spårtrafikens förbindelser och ökar tvärtrafikens punktlighet, kapacitet och resekomfort. Den nya spårförbindelsen kopplar samman teknikbranschens viktigaste arbetsplatsområden i Esbo, det vill säga Kägeludden, Otnäs och Alberga.

I Alberga anknyter Spårjokern till Stadsbanan och dess kommande förlängning samt till fjärrtågsnätet. Alberga är ett kommersiellt attraktivt område och tack vare den nya spårförbindelsen blir det lättare att nå tjänsterna i området. I Otnäs och Kägeludden anknyter Spårjokern till metron.

Längs Spårjokern har det byggts bostäder och arbetsplatser och nya planeras. Spårjokern har till exempel påskyndat byggandet av Vermoängens bostadsområde i Bergans. Också utvecklingen och byggandet av Kägeludden har påverkats av Spårjokern. Kägeludden, som är känd som ett kontorsområde med huvudkontor för flera stora börsnoterade företag, utvecklas till ett unikt, havsnära bostads- och kontorsområde med hotell. Aalto-universitetet spelar en viktig roll i att Spårjokern går via Otnäs.

”Spårjokern stöder Esbos nätverksbaserade stadsstruktur och främjar stadens hållbara utveckling och tillväxt, då boendet, arbetsplatserna och tjänsterna ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

Spårtrafiken stöder stadens mål att Esbo ska vara klimatneutralt före år 2030.

Spårjokerns provkörning framskrider till Esbo 1.2.Bild: Raide-Jokeri

Provkörningen slutförs under våren

Spårjokerns provkörning i Esbo inleds onsdag 1.2. Då kör snabbspårvagnen från Sockenbacka i Helsingfors till Albergaesplanaden i Alberga. Provkörningen pågår under februari. I mars sträcker sig provkörningen från Albergaesplanaden till slutstationen i Kägeludden. Efter Esbo återvänder provkörningen till Helsingfors.

I varje provkörningsområde testas först med långsam körning hur vagnen rör sig på banan. Därefter testas trafikljusen och växelstyrningen samt körning i skymning och mörker. I slutet av provkörningen kör man med normal hastighet.

Byggandet av Spårjokern inleddes sommaren 2019. Byggandet har framskridit snabbare än planerat. 

Spårjokerns provkörning slutförs under våren och först därefter vet man om riskreserveringarna i tidsplanen kan strykas. Trafiken på snabbspårvägen startar senast vid ingången av 2024, men i samband med byggprojekt, materielleveranser och utbildning av förare förbereder man sig på start hösten 2023. Beslutet om när trafiken ska inledas fattas troligen under sommaren.

Snabbspårvägens längd är cirka 25 kilometer, varav 16 kilometer ligger i Helsingfors och nio i Esbo. Spårjokern, den kommande snabbspårvagnen 550, kommer att ersätta den nuvarande busslinjen 550, vars transportkapacitet inte kan svara mot det ökande antalet passagerare.

  • Stadsutveckling
AlbergaHagalund