Esbo grundade tre nya naturskyddsområden – i Grundbacka skyddas skog och lund, i Siikajärvi myr

20.1.2023 10.54

De värdefulla naturobjekten Liselott, Nipertåkerns sluttningslund och Soidensuo anslöt sig till de över hundra naturskyddsområdena i Esbo. Trion ligger på stadens mark. Esbo inrättar många nya naturskyddsområden inom de närmaste åren.

Det växer asp och gran i Liselott. Bilden: Ari Turula

Esbo stadsstyrelse beslöt att främja inrättandet av nya naturskyddsområden under sitt möte 9.1.2023. Att värna om naturvärdena i planeringen av markanvändningen är en del av Esboberättelsen, dvs. stadens strategi. Genom att inrätta skyddsområden främjar Esbo också Europeiska unionens biodiversitetsstrategi.

”Värdefulla naturobjekt upprätthåller naturens mångfald. Skyddet av dem garanterar att arternas livsmiljöer bevaras. De ekosystemtjänster som skyddsområdena erbjuder, såsom rekreation i naturen, gynnar också områdets invånare. De har en plats där de kan friska upp sig och koppla av”, säger Ari Turula, miljöexpert vid Esbo stad.

Det finns stigar i de nya naturskyddsområdena i Esbo, men inga skyltar eller friluftskonstruktioner. Allemansrätten gäller på områdena. Man kan alltså komma hit för att plocka svamp och bär.

De nya naturskyddsområdena är små men värdefulla

Två av de nya naturskyddsområdena ligger i stadsdelen Grundbacka.

Liselott (2,4 hektar), som ligger mellan bostadsområden, är ett värdefullt skogsområde där det växer asp och gran. I Liselott finns många murkna träd som är viktiga för mångfalden och i området har man hittat föröknings- och rastplatser för flygekorren. Liselott har varit ett privat tidsbundet skyddsområde, vars fridlysningsbestämmelse har hävts. Esbo stad har blivit markägare, och nu skyddas området på nytt. Det nya skyddsområdet är större än det tidigare: på så sätt fick staden mer värdefull natur.

I Nipertåkerns sluttningslund (1,4 hektar), som ligger nära Liselott, växer aspar, sälgar, granar, björkar, häggar, ekar och stora skogslindar. Lunden korsas av en bäck i naturtillstånd, och en vandrare stöter också på ormbunkar och liljekonvaljer här. Flygekorren trivs i Nipertåkerns sluttningslund.

Soidensuo (5,9 hektar) ligger däremot vid gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt, kring Siikajärvi och Kolmpers. På denna riks- och landskapsmässigt värdefulla högmosse finns det mycket hotade örtkärr. Mitt i myren rinner en bäck i naturtillstånd, och här trivs till exempel hjortronet och skvattramen. Soidensuo, som omges av skogar, är en av de få myrarna på Esbo stads mark. Största delen av Soidensuo ligger på privat mark på Kyrkslätts sida, och skyddsområdet gäller endast Esbos sida.

Mitt i Soidensuo myren rinner en bäck i naturtillstånd. Bilden: Ari Turula

Under de närmaste åren ska Esbo grunda 23 nya naturskyddsområden – även skyddsområden under vatten

Efter att skyddsområdena Liselott, Nipertåkerns sluttningslund och Soidensuo inrättats finns det över hundra naturskyddsområden i Esbo. De täcker 13 procent av Esbos markareal och 7,5 procent av hela stadens areal, när även havsområdena inkluderas.

I framtiden är målet att få nya skyddsområden även för undervattensområden i Esbo. Inrättandet av nya naturskyddsområden är ett av målen för den innevarande fullmäktigeperioden.

”Vi startade från objekt som är lätta att skydda när vi inrättade nya skyddsområden. I sin omfattande utredning av naturens mångfald har Esbo också definierat 23 andra objekt som ska bli naturskyddsområden före 2030, i en takt på tre områden per år. Flera områden är också välkomna – även privata markägare kan inrätta skyddsområden”, berättar Marika Rönnberg, miljöexpert.

  • Natur
Esbo centrumKalajärvi