Espoo perusti kolme uutta luonnonsuojelualuetta – Perusmäessä suojellaan metsää ja lehtoa, Siikajärvellä suota

20.1.2023 10.21

Arvokkaat luontokohteet Liselott, Niipperinpellon rinnelehto ja Soidensuo liittyivät Espoon yli sadan luonnonsuojelualueen joukkoon. Kolmikko sijaitsee kaupungin mailla. Espoo perustaa lähivuosina paljon uusia luonnonsuojelualueita.

Liselottissa kasvaa paljon vanhoja haapoja ja kuusia.Kuva: Ari Turula

Espoon kaupunginhallitus päätti edistää uusien luonnonsuojelualueiden perustamista kokouksessaan 9.1.2023. Luontoarvojen vaaliminen maankäytön suunnittelussa on osa Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa. Suojelualueita perustamalla Espoo myös edistää Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa.

“Arvokkaat luontokohteet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Niiden suojelu takaa lajien elinympäristöjen säilymisen. Suojelualueiden tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten luonnossa virkistäytyminen, hyödyttävät myös lähiseudun asukkaita. Heillä on paikka, jonne mennä virkistäytymään ja rauhoittumaan”, Espoon kaupungin ympäristöasiantuntija Ari Turula sanoo.

Espoon uusilla luonnonsuojelualueilla kulkee polkuja, mutta niillä ei ole opasteita eikä retkeilyrakenteita. Alueilla saa virkistäytyä jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Niille voi siis suunnata esimerkiksi sieneen ja marjaan.

Nyt perustetut luonnonsuojelualueet ovat pieniä mutta arvokkaita

Uusista luonnonsuojelualueista kaksi on Perusmäen kaupunginosassa.

Asuinalueiden välissä sijaitseva Liselott (2,4 hehtaaria) on arvokas metsäalue, jolla kasvaa haapoja ja kuusia. Liselotissa on paljon monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta, ja alueelta on löydetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liselott on ollut yksityinen määräaikainen suojelualue, jonka rauhoitusmääräys on purkautunut. Maanomistaja on vaihtunut Espoon kaupungiksi, ja nyt alue suojellaan uudelleen. Uusi suojelualue on suurempi kuin aiempi: näin kaupunki sai mukaan entistä enemmän arvokasta luontoa.

Lähellä Liselotia sijaitsevassa Niipperinpellon rinnelehdossa (1,4 hehtaaria) kasvaa haapoja, raitoja, kuusia, koivuja, tuomia, tammia sekä kookkaita metsälehmuksia. Lehtoa halkoo luonnontilainen noro, ja kulkija kohtaa täällä myös saniaisia ja kieloja. Liito-orava viihtyy Niipperinpellon rinnelehdon siimeksessä.

Soidensuo (5,9 hehtaaria) puolestaan sijaitsee Espoon ja Kirkkonummen rajalla, Siikajärven ja Kolmperän tienoilla. Tällä valta- ja maakunnallisesti arvokkaalla keidassuolla on erittäin uhanalaista ruohokorpea. Suon keskellä virtaa luonnontilainen puro, ja kasveista täällä viihtyvät esimerkiksi suomuurain ja suopursu. Metsien ympäröimä Soidensuo on yksi harvoista Espoon kaupungin mailla sijaitsevista soista. Suurin osa Soidensuosta sijaitsee Kirkkonummen puolella yksityismaalla, ja suojelualue koskee vain Espoon osuutta.

Soidensuon läpi virtaa luonnontilainen puro.Kuva: Ari Turula

Lähivuosina Espoo aikoo perustaa 23 uutta luonnonsuojelualuetta lisää – myös vedenalaisen luonnon suojelualueita suunnitteilla

Liselotin, Niipperinpellon rinnelehdon ja Soidensuon suojelualueiden perustamisen jälkeen Espoossa on yli sata luonnonsuojelualuetta. Ne kattavat 13 prosenttia Espoon maapinta-alasta ja 7,5 prosenttia koko kaupungin pinta-alasta, kun merialueetkin lasketaan mukaan.

Tulevaisuudessa tavoitteena on saada uusia suojelualueita myös Espoon vedenalaiselle luonnolle. Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen on yksi käynnissä olevan valtuustokauden tavoitteista.

“Lähdimme uusien suojelualueiden perustamisessa liikkeelle helposti suojeltavista kohteista. Espoo on kattavassa selvityksessään luontonsa monimuotoisuudesta määritellyt myös 23 muuta kohdetta, joista on tarkoitus tehdä luonnonsuojelualueita vuoteen 2030 mennessä, kolmen alueen vuosivauhtia. Useampikin alue on tervetullut – myös yksityiset maanomistajat voivat perustaa suojelualueita”, ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg sanoo.

  • Luonto
Espoon keskusKalajärvi