Barns och ungas idéer utnyttjas i planeringen av Kulturplatsen i Hagalund – i februari utlovas också workshoppar som är öppna för alla 

17.1.2023 13.17
På bilden presenterar en studerande vid arkitekturskolan Arkki sina idéer om Kulturplatsen i Hagalund.
Arkitekturskolan Arkki och stadsplaneringen i Esbo har tillsammans samlat barns och ungas tankar om hur den nya Kulturplatsen i Hagalund kunde se ut. Bild: Arkitekturskolan Arkki

Arkitekturskolan Arkki och stadsplaneringen i Esbo har tillsammans samlat barns och ungas tankar om hur den nya Kulturplatsen i Hagalund kunde se ut. Bland barnens idéer framhävdes framför allt aktiviteter, bland de unga trivsamma platser där de kan fördriva tiden och en grön stadsmiljö. I februari ordnas öppna workshoppar för personer i alla åldrar.  

Arkitekturskolan för barn och unga Arkki erbjuder grundläggande utbildning i arkitektur för 4–19-åringar i Helsingfors, Esbo och Vanda. Ett av skolans verksamhetsställen ligger i WeeGee i Hagalund, så samarbetet med planarbetet kring Kulturplatsen i Hagalund kändes naturligt för bägge parter.  

"Med hjälp av pedagogerna vid Arkki fick vi fantastiska, genomtänkta och inspirerande tankar av barnen och ungdomarna. Det har varit ett nöje att analysera dessa tankar och föra dem vidare till planerarna", berättar Tuuli Aaltio, expert på växelverkan vid Esbo stadsplaneringscentral.  

Våren 2022 skickade stadsplaneringscentralen en videouppgift till eleverna vid Arkki. I uppgiften presenterades illustrationer av Kulturplatsen i utkastskedet. Barnen och ungdomarna tillfrågades om vad som skulle få dem att trivas på platsen och hur naturen eller stadsgrönskan skulle kunna vara synlig där. 

Under vårens lektioner bekantade sig eleverna med Kulturplatsen och utvecklade sina idéer under ledning av pedagogerna vid Arkki. Slutresultaten sammanställdes i två videor som skickades till stadsplaneringscentralen för analys.  

I de ungas förslag framhävdes trivsamma ställen att vistas på och stadsgrönska. Ungdomarna hade framfört idéer om många olika typer av grönska: delvis uppvärmda paviljonger, ätbara växter och bänkar med planteringar. Olika vattenelement och höjdskillnader var ett annat tema som upprepades i flera förslag. Se en videosammanställning av ungdomarnas förslag till Kulturplatsen.(extern länk)

Gemensamt för barngruppens idéer var framför allt aktivitet. Kärnan i förslagen var olika variationer av en park som möjliggör lek och rörelse. Även i barnens idéer var vattenelement samt höjdskillnader som möjliggör klättring eller andra aktiviteter ett återkommande tema. 

"Det finns mycket som är bra och värt att undersöka närmare i barnens och ungdomarnas idéer. Idéerna har presenterats för gruppen av aktörer inom projektet med Kulturplatsen och vi beaktar dem i mån av möjlighet i planeringen. Även om en enskild idé knappast kommer att förverkligas som sådan, är barnens och ungdomarnas insats viktig för oss och bidrar till att påverka helheten", berättar Hagalunds områdesarkitekt Sampo Sikiö vid Esbo stadsplaneringscentral. 

I februari ordnas workshoppar som leds av Arkki och är öppna för alla – kom ihåg att anmäla dig!  

I februari erbjuder stadsplaneringscentralen och Arkki öppna workshoppar för personer i alla åldrar där man tillsammans gör upp planer till hjälp för planarbetet kring Kulturplatsen. Resultaten från workshopparna utnyttjas vid beredningen av planförslaget. Som det ser ut nu kommer förslaget att läggas fram till påseende i början av hösten 2023.

De två timmar långa workshopparna ordnas den 1 februari och den 14 februari i Louhisalen i Esbo kulturcentrum, Kulturplatsen 2, kl. 17–19. Under den första workshoppen bollar vi idéer kring den framtida Kulturplatsen, Tapiotorget och Aarne Ervis plats samt gång- och cykellederna i området. Under den andra workshoppen fortsätter vi att utveckla idéerna genom att göra upp tredimensionella skisser.  

Anmäl dig till workshopparna(extern länk)  (Anmälan till workshoppen den 1 februari senast den 30 januari) 

Läs mer om workshopparna

  • Planläggning
  • WeeGee
  • Stadsutveckling
Hagalund