Hälsostationernas telefontjänst fortfarande överbelastad – vi ringer endast en gång

23.12.2022 10.13

Under de senaste veckorna har de som försökt nå hälsostationerna i Esbo i icke-brådskande ärenden blivit tvungna att vänta på återuppringning i flera dagar. I brådskande ärenden går det att nå hälsostationerna under samma dag.

Vanligtvis ringer vi upp kunderna två gånger om vi inte når dem genast, men under de senaste månaderna har telefontjänsten dock varit ovanligt överbelastad och vi har ringt upp kunderna endast en gång. Vi ringer upp kunder som försökt nå oss också på kvällar och veckoslut, också på mån 26.12.2022.

Att avveckla den vårdskuld som pandemin medfört tar flera månader och antalet samtal till primärhälsovården har skjutit i höjden efter coronapandemin. Vår personal jobbar hårt med att avveckla köerna och vi hoppas att våra kunder har tålamod. Vi utvecklar kontinuerligt vår återuppringningstjänst och tillgången på mottagningstider.

Om du vill ge oss respons, kan du göra det på adressen esbo.fi/respons(extern länk).

  • Hälsostation