Dans, sång och delad glädje – samvaro viktigast på sjätteklassarnas självständighetsfest

2.12.2022 14.56

Esbo stads traditionella självständighetsfest för sjätteklassare ordnades torsdagen den 1. december på Opinmäki campus. Under festen, som ordnades i samarbete med Beväringsmusikkårens orkester, fick festpubliken höra festtal- och hälsningar, dansa, sjunga och höja en skål för det 105-åriga Finland och jubileumsåret Esbo 50 år som stad.

Efter två år av specialarrangemang, fick sjätteklassarna i år igen samlas för att fira tillsammans. Under dagen ordnades tre fester. I festerna deltog sammanlagt nästan 4 000 elever och deras lärare. 

Sjätteklassarnas självständighetfest har ordnats sedan år 2017 i samarbete mellan Esbo stad och Beväringsmusikkårens orkester.  

Eleverna från Storängens skola har förberett sig inför festen genom att öva på cicapo och vals.

Gemenskapen det viktigaste temat för festen

Spänningen och den långvariga väntan var påtaglig i aulan på Opinmäki campus, då sjätteklassarna iklädda sina finkläder anlände för att tillsammans höja en välkomstskål i början av festen. I skolorna har eleverna övat på stegen till cicapo och vals under höstens gång, och också pratat om festetikett och gott uppförande.  

”Vi har övat oss på sångerna och så har vi dansat cicapo och vals. Vi har övat på danserna med klassen på jumppatimmarna och också haft övningar alla tillsammans. Vals var kanske lite svårt första gången, men det blev bättre och bättre”, berättar eleverna från Storängens skola.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä och representanter för Sektorn för fostran och lärande hälsade gästerna välkomna då de anlände till festsalen. Programmet inleddes med stadsdirektörens festtal och undervisningsminister Li Anderssons videohälsning. I båda talen framhävdes betydelsen av gemenskap efter år som präglats av specialarrangemang.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä höll fesstal, och tackade Onni Lonka för sången som han komponerat för Esbo stads jubileumsår.

Efter att eleverna dansat och sjungit Vårt land, sjöng festpubliken tillsammans den för jubileumsåret komponerade sången ”Tillsammans är vi mera”.

”Här har varit mycket jätteroligt program. I festtalen berättades det om Finland och Esbo, och sedan spelade orkestern. Vi har också sjungit. Det var mycket mer människor på festen än vi hade tänkt oss”, beskriver eleverna från Päivänkehrän koulus Komeetan toimipiste efter festen.

Festen avslutades med dans i takterna till musik av Beväringsmusikkårens showband, och både elever och lärare tog till dansgolvet. Feststämningen var på topp, och eleverna verkade njuta av att få träffa varandra och samlas igen efter coronatiden.

Eleverna från Päivänkehrän koulu berömde festprogrammet.

Förutom självständigheten firades även Esbo stad

Förutom det självständiga Finland firade eleverna även Esbo stads jubileumsår, Esbo 50 år som stad då de samlades på Opinmäki campus. När gästerna lämnade festsalen, kunde de samtidigt titta på elevarbeten under temat ”Mitt Esbo” som eleverna gjort i skolorna inför festen.

"Om 50 år skulle jag hoppas att Esbo skulle vara ännu tillgängligare för alla människor. Fast vi är nog också nöjda med Esbo som det är nu, konstaterar eleverna från Espoo International School.

Eleverna från Espoo International School var på bekant mark i sin egen skola.
  • Fostran och lärande
  • Grundskola